Đảng bộ VRG cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ 2015 – 2020

 CSVNO – Ngày 25/7, tại TP.HCM, Đảng bộ VRG tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018 và đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn giữa nhiệm kỳ, khóa VIII (2015 – 2020). Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW tham dự hội nghị.
Hội nghị sơ kết diễn ra chiều ngày 25/7.
Hội nghị sơ kết diễn ra chiều ngày 25/7.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Viết Thanh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Tập đoàn trong nửa đầu nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực như công tác xây dựng Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhất là kết quả tái cơ cấu, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Tập đoàn đã chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 1/6/2018.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Viết Thanh – Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

“6 tháng qua, do ảnh hưởng bởi giá cao su giảm mạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Đây là khó khăn đòi hỏi sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CB.CNVC-LĐ Tập đoàn để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong nửa nhiệm kỳ qua, có một số chỉ tiêu chưa đạt được, do nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan. Vì vậy, đòi hỏi trong thời gian tới, Đảng ủy Tập đoàn cần đưa ra những giải pháp phù hợp, để lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đề ra”, đồng chí Thanh nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận, thể hiện quyết tâm, Đảng bộ Tập đoàn sẽ nỗ lực thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đưa ra. Các công ty, đơn vị thành viên VRG đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Tăng cường thực hành tiết kiệm, tiết giảm những khoản đầu tư không cần thiết, tập trung nguồn lực cho sản xuất trực tiếp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG Trần Ngọc Thuận phát biểu.

“Chuyển sang hoạt động theo mô hình mới, đòi hỏi tư duy về quản lý, chiến lược phát triển cũng phải thay đổi để phù hợp. Tập đoàn sẽ phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, đi sâu vào nội hàm, để nâng cao hiệu quả hoạt động. Trước mắt, Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ đầu sẽ tập trung vào 9 nội dung công việc ưu tiên. Trong đó, đặc biệt quan tâm, đảm bảo chia cổ tức cho các cổ đông”, ông Thuận phát biểu.

Nửa đầu NK 2015 – 2020, VRG đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ do Nghị quyết Đại hội VIII đề ra. Tổng doanh thu đạt 66.368 tỷ đồng, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 12.670 tỷ đồng; nộp ngân sách thực hiện 8.247 tỷ đồng (tăng 10% so nghị quyết đề ra), thu nhập bình quân đạt trên 7,5 triệu đồng/người/tháng (tăng 7,7% so với nghị quyết).

Chủ tọa hội nghị
Chủ trì hội nghị

Theo số liệu báo cáo do Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VRG Võ Sỹ Lực trình bày tại hội nghị, tính từ năm 2015 đến 30/6/2018, VRG đạt kết quả như sau:  Tổng tài sản tăng đều qua các năm, từ 66.668 tỷ đồng vào năm 2015 và đến 30/6/2018 là 74.555 tỷ đồng, qua đó cho thấy quy mô tài sản của Tập đoàn ngày càng lớn và phát triển.

Vốn chủ sở hữu cũng tăng dần qua các năm, từ 43.130 tỷ đồng vào năm 2015 và đến 30/6/2018 là 47.865 tỷ đồng. Doanh thu qua các năm đều tăng, từ 16.893 tỷ đồng vào năm 2015 và đến năm 2017 là 22.526 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2018 là 9.700 tỷ đồng bằng 35% so với kế hoạch năm và bằng 92% cùng kỳ năm 2017.

Lợi nhuận trước thuế đều tăng, từ 2.570 tỷ đồng vào năm 2015 và đến năm 2017 là 4.728 tỷ đồng, trong 6 tháng đầu năm 2018 là 2.101 tỷ đồng, bằng 34% kế hoạch năm và bằng 91,66% cùng kỳ năm 2017.  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu từ 5,96% vào năm 2015 đến năm 2017 là 9,9%, trong 6 tháng đầu năm 2018 là 4,39%.

BÌNH NGUYÊN, ẢNH: ĐÀO PHONG