Đem tài năng sức trẻ xây dựng doanh nghiệp và đất nước

CSVN – Trong những năm qua, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có nhiều sáng kiến hiệu quả, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của doanh nghiệp và làm lợi cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều công trình thanh niên và hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội tạo nhiều dấu ấn nổi bật trên khắp các vùng miền của Tổ quốc.

BCH Đoàn Khối DNTW lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt đại hội
Những sáng kiến làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

“Tuổi trẻ sáng tạo” đã trở thành phong trào mang màu sắc riêng của Khối DNTW. Các hoạt động thúc đẩy thanh niên tiên phong ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong lao động, sản xuất, cuộc sống được triển khai hiệu quả.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, ĐVTN trong Khối đã đề xuất 115.263 ý tưởng, sáng kiến. Trong đó, có 7.100 đề tài, sáng kiến, ý tưởng, giải pháp về công nghệ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, cải tiến kỹ thuật được áp dụng trong sản xuất, kinh doanh, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hơn 1.200 tỷ đồng.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua, đảm nhận, thực hiện công trình, phần việc thanh niên được tiếp tục triển khai rộng khắp tới các cơ sở Đoàn. Tuổi trẻ toàn Khối đã đảm nhận thực hiện 9.596 công trình thanh niên. Thông qua các phong trào thi đua, đã góp phần xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường rèn luyện tốt, góp phần nâng cao tay nghề, phát huy tính sáng tạo, vai trò xung kích của tuổi trẻ thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị trong Khối.

Chung tay vì cộng đồng

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” của Đoàn Khối được triển khai sâu rộng, thiết thực, đáp ứng được nhu cầu nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên. Nội dung hình thức luôn được đổi mới phong phú, ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa tới từng đoàn viên thanh niên; thực sự là môi trường rèn luyện của tuổi trẻ, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của đơn vị, thu hút được 80.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Điểm nổi bật là phong trào “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” đã lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn thể hiện được vai trò của tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp chung tay vì cộng đồng và xã hội, góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn.

Các cơ sở Đoàn trong Khối đã tập trung vận động quyên góp, ủng hộ từ nhiều nguồn hỗ trợ; thực hiện một số công trình an sinh xã hội thiết thực tại các vùng nông thôn mới trên cả nước như: “Thắp sáng đường quê”, “Ngôi nhà yêu thương”, “Tuyến đường thanh niên”…

Đặc biệt, trong công tác hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, có gần 50.000 túi an sinh, 230.000 suất cơm miễn phí được trao tặng, gần 10 triệu tấn nông sản được hỗ trợ tiêu thụ… với tổng giá trị hơn 48 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ, tuổi trẻ toàn Khối đã hỗ trợ hơn 100.000 thanh niên công nhân với tổng giá trị hơn 39 tỷ đồng. Tổng giá trị thực hiện các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội của ĐVTN toàn Khối trên 235,6 tỷ đồng.

Ông Trần Công Kha – UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VRG (thứ năm từ trái qua) chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu ĐTN VRG tham dự đại hội Đoàn Khối
Thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số

Với khẩu hiệu hành động nhiệm kỳ 2022 – 2027: “Tuổi trẻ Khối DNTW: Đoàn kết – Tiên phong – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Đoàn Khối sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua của Đoàn. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội cho ĐVTN. Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, trách nhiệm của ĐVTN trong lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng doanh nghiệp, đơn vị phát triển bền vững.

Phát biểu tại đại hội Đoàn Khối vào ngày 14/10, anh Bùi Quang Huy – UV dự khuyết TW Đảng, Bí thư thứ nhất TW Đoàn đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đoàn Khối phải xác định rõ vai trò và trách nhiệm tiên phong trong chuyển đổi số; cần có chương trình, đề án với những giải pháp cụ thể, có tính khả thi cao, phát huy tối đa nguồn lực và thế mạnh của tổ chức Đoàn tại các doanh nghiệp, đơn vị có nền tảng lợi thế về công nghệ thông tin và các ứng dụng chuyển đổi số. Thực hiện chuyển đổi số cả trong tổ chức và hoạt động của Đoàn và trong tham gia vào quá trình chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, doanh nghiệp số… Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu chuyển đổi số và đóng góp vào thành công chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Ông Nguyễn Long Hải – Ủy viên dự khuyết TW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đề nghị các cấp bộ Đoàn trong Khối cần có các chương trình công tác, giải pháp để thanh niên phát huy khả năng làm chủ khoa học, công nghệ, phát triển tài năng, sức sáng tạo trong SXKD; cần phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong công tác chuyển đổi số tại doanh nghiệp, đơn vị. Xác định tích cực tham gia triển khai chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào tất cả nội dung, hoạt động của Đoàn và kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện.

TUỆ LINH