Trao bò giống cho đoàn viên nghèo

CSVNO – Ngày 27/5 Đoàn TN Công ty TNHH MTV Cao su Chư Sê đã đăng cai giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2016 của cụm thi đua Đoàn TN 4 công ty cao su trên địa bàn Gia Lai. Dịp này, Đoàn TN  đã trao hai con bò giống cho hai hộ thanh niên nghèo của Công ty Chư Sê.
Đoàn TN 4 công ty trao biểu trưng bò giống cho gia đình ĐV Siu Kế.
Đoàn TN 4 công ty trao biểu trưng bò giống cho gia đình ĐV Siu Kế.

Tại hội nghị giao ban, ngoài việc đánh giá những kết quả  công tác Đoàn đã đạt được, Đoàn TN Cao su Chư Sê  tổ chức giao lưu thể thao với Đoàn viên thanh niên 4 công ty. Với các bộ môn như cầu lông, bóng bàn, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện cho ĐVTN gặp gỡ giao lưu, trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như sản xuất kinh doanh, tạo động lực hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trao biểu trưng bò giống cho gia đình ĐV Rơ Lan Nhen .
Trao biểu trưng bò giống cho gia đình ĐV Rơ Lan Nhen .

Dịp này, Đoàn TN công ty đã trao hai con bò giống cho hai hộ thanh niên nghèo là Rơ Lan Nhen ở Nông trường Ia Lốp và Siu Kế ở Nông trường Ia Ko. Mỗi con bò trị giá 20 triệu đồng, nguồn kinh phí do Đoàn TN 3 Công ty cao su Mang Yang, Chư Pah, Chư Prông mỗi đơn vị đóng góp 8 triệu đồng, riêng Đoàn TN công ty Cao su Chư sê hỗ trợ 16 triệu đồng. Đây là  món quà hết sức ý nghĩa, tạo điều kiện để ĐVTN công nhân nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống.

                                                                            Hà Đức Thành