Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo cho thanh niên

CSVN – BTV ĐTN VRG vừa ban hành hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016. Theo đó, tập trung tuyên truyền, quán triệt kịp thời, đầy đủ, sâu sắc những nội dung liên quan đến biển, đảo VN trong các văn kiện của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.bien dao

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến kịp thời, sâu rộng đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về các vấn đề liên quan đến biển, đảo, nhất là quan điểm kiên quyết bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc biên giới và chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển bền vững đất nước.

Giải quyết những bất đồng tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng pháp luật quốc tế; nâng cao năng lực thực thi pháp luật của các lực lượng làm nhiệm vụ ở biển, đảo.

Tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và căn cứ pháp lý khẳng định chủ quyền của VN đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật nước ta, các nước trong khu vực Biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa VN với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan đến biển, đảo.

Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Tích cực tuyên truyền về biến đổi khí hậu; những cam kết và hành động của VN đối với hiện tượng biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đối ngoại để cán bộ, ĐVTN và nhân dân trong nước, bạn bè, dư luận quốc tế hiểu chính xác, đầy đủ về lập trường chính nghĩa và tiếp tục ủng hộ VN trong việc giải quyết các vấn đề phức tạp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về vấn đề Biển Đông và mối quan hệ giữa VN với các quốc gia có liên quan trên Biển Đông.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện chính sách hậu phương quân đội; khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, các lực lượng bảo vệ an ninh, chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền bồi đắp, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

T.N- Đ.V