Anh Lương Quang Hiến – Cao su Chư Prông đạt giải nhất Hội thi Tuyên truyền viên giỏi cấp huyện

CSVNO – Anh Lương Quang Hiến – Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Chư Prông đã xuất sắc đạt giải nhất Hội thi “Tuyên truyền viên giỏi năm 2021 về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025” huyện Chư Prông. 

Ban tổ chức trao giải cho anh Lương Quang Hiến

Anh Lương Quang Hiến – Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Hành chính – Thi đua tuyên truyền văn thể công ty tham gia hội thi với nội dung: “Triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. 

Với nội dung được soạn thảo chu đáo, liên hệ thực tế cụ thể, sinh động trên diễn đàn, anh đã xuất sắc vượt qua 26 thí sinh của các cơ sở Đảng trên địa bàn huyện để đạt giải nhất hội thi. Bên cạnh đó,anh còn nhận được hai giải phụ là giải thí sinh thuyết trình hay nhất và thí sinh trả lời câu hỏi hay nhất. 

Anh Lương Quang Hiến thuyết trình tại Hội thi

  Chia sẻ sau Lễ tổng kết và trao giải, anh cho biết: “Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, nhiệm vụ của Báo cáo viên là phải truyền tải đầy đủ, chính xác nội dung của nghị quyết, qua đó phải có sự phân tích làm sâu sắc hơn những vấn đề cần phải quan tâm đặc biệt. Việc liên hệ thực tế, triển khai thực hiện phải kịp thời, sát với thực tế. Bài giảng của Báo cáo viên cần ngắn gọn, dễ hiểu dễ nhớ thì việc triển khai thực hiện mới đạt hiệu quả cao”. 

Sau khi đạt giải nhất, anh được Ban Tuyên giáo huyện ủy Chư Prông cử đi thi Báo cáo viên cấp tỉnh trong thời gian tới.

HÀ ĐỨC THÀNH