Ca dao tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

 

 • Ngày xưa chống giặc xông pha

Ngày nay chống dịch: Không ra khỏi nhà.

 • Nhiễu điều phủ lấy giá gương

Hiểm nguy vất vả thấy thương “tuyến đầu”.

 • Đêm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen

Nhặt được em đừng mang lên

Thôn anh phong tỏa, thôn em ngăn đường.

 • Con cóc là cậu ông trời

Khẩu trang không có cũng mời …cậu đi.

 • Trăm năm trăm cõi người ta

Phòng ngừa dịch bệnh ở nhà là yên.

 • Hỡi cô tát nước bên đàng

Mong cô hãy nhớ khẩu trang mang vào.

 • Áo anh đứt chỉ đường tà

Chờ  ngày hết dịch về nhà em khâu.

 • Anh hùng là anh hùng rơm

F không mà đến hết cơn anh hùng.

 • Dã tràng xe cát biển đông

5 K không có chẳng công cán gì.

 • Dạy con từ thuở còn thơ

Phòng dịch hiệu quả là nhờ 5K.

 • Dù cho con bế con bồng

5K chống dịch quyết không lơ là.

 • Ớt nào mà ớt chẳng cay

Phòng dịch tốt nhất, thứ này: Vắc – xin.

 • Trâu ta ăn cỏ đồng ta

Chích xong hai mũi mới ra đồng người.

 • Ra đường sợ nhất ép không

Về nhà sợ nhất vợ không cho vào.

 • Con ơi nhớ lấy câu này

Tuyến đầu chống dịch đêm ngày… chớ than!

 • Sông Cầu nước chảy lơ thơ

Anh đi chống dịch, em chờ… vắc – xin.

 • Nhớ em về với Hội Lim

Chích xong hai mũi anh tìm mà ra.

 • Ai ra xứ Huế thì ra

Ở đâu yên đó chớ ra làm gì…

 • Đợi ngày trúc ở với mai

Chờ cho hết dịch cả hai một nhà.

 • Đa tình thì vướng nợ đời

Ép không vướng phải tàn đời chẳng chơi.

 • Râu tôm nấu với ruột bầu

Chờ tin xét nghiệm mà rầu ruột gan.

                                                                    MINH ANH