Tháng Tám 27, 2021

“Xin hát về bạn bè tôi”

CSVN – Và, ngày ấy sẽ đến – khi nhân loại chiến thắng đại dịch Covid -19! Trong không khí tất bật tổng động viên, phong tỏa, cách ly, lấy mẫu truy vết khi trên

Ca dao tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19

  Ngày xưa chống giặc xông pha Ngày nay chống dịch: Không ra khỏi nhà. Nhiễu điều phủ lấy giá gương Hiểm nguy vất vả thấy thương “tuyến đầu”. Đêm qua tát nước đầu đình

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô cao su, thi thoảng thấy một vài công nhân thoăn thoắt di chuyển từ cây

“Xin hát về bạn bè tôi”

CSVN – Và, ngày ấy sẽ đến – khi nhân loại chiến thắng đại dịch Covid -19! Trong không khí tất bật tổng động viên,

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô cao su, thi thoảng thấy

Trên lô ngày giãn cách

Các con đường lô, liên lô nơi đây cũng vắng như những con đường trên phố. Nhìn sâu vào lô