Phòng chống Covid-19 ở cao su Bà Rịa

CSVN – Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid – 19, NLĐ Công ty CPCS Bà Rịa đã tăng cường các biện pháp sản xuất an toàn trong mùa dịch. Bô phận điều hành và văn phòng công ty thực hiện làm việc giãn cách tại nhà, tiến hành tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.100 NLĐ, bố trí nơi ăn ở cho hơn 100 công nhân tại Xí nghiệp chế biến và 40 công nhân ngoại tỉnh làm việc tại đơn vị, nông trường trực thuộc. Công ty quyết tâm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Chính phủ, quy định phòng chống dịch tại địa phương và của VRG. Tất cả vì mục tiêu thực hiện thành công công tác phòng chống dịch, đi đôi với sản xuất an toàn, hiệu quả.

Cán bộ công ty rà soát danh sách xét nghiệm Covid – 19 cho các đơn vị trực thuộc
Công ty phối hợp với Trung tâm Y tế huyện thực hiện test nhanh Covid-19 cho người lao động.
Công ty đã xét nghiệm cho 1.100 công nhân lao động trực tiếp và quản lý phụ trợ của các nông trường
Bố trí chỗ ăn ở cho hơn 100 công nhân làm việc tại Xí nghiệp chế biến.
Trang bị đầy đủ vật dụng cá nhân, nơi ăn ở cho công nhân tại Xí nghiệp chế biến.

PHẠM LOAN – VŨ PHONG