phòng chống dịch covid 19

Phát động thi đua “bảo vệ vùng xanh”

CSVN – VRG vừa phát động phong trào thi đua “Bảo vệ và mở rộng vùng xanh” từ trụ sở làm việc đến các dự án, khu công nghiệp, vườn cây cao su. Với chủ