Cao su Bà Rịa: Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho hơn 700 người lao động

CSVNO – Ngày 19/7, NT Cù Bị và NT Xà Bang (Công ty CPCS Bà Rịa) đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid – 19 cho người lao động để được cấp “Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc” nhằm thực hiện Chỉ thị 16 phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

CNLĐ chờ lấy mẫu

Cơ sở y tế công ty phối hợp với Phòng khám Đa khoa Đông Tây lấy mẫu xét nghiệm  cho hơn 700 NLĐ, kinh phí xét nghiệm do công ty chi trả, kết quả tất cả đều âm tính.

Y bác sỹ lấy mẫu xét nghiệm.
NGUYỄN VĂN CẢI