236 cán bộ VRG tham gia Hội nghị tập huấn công tác pháp chế doanh nghiệp

CSVNO – Sáng ngày 9/4, VRG phối hợp cùng Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác pháp chế doanh nghiệp. Tham gia hội nghị có 236 cán bộ đang làm việc tại VRG và các công ty trực thuộc.

Đại biểu tham dự hội nghị

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật, pháp chế cho Tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, điều hành, quản trị doanh nghiệp, phòng ngừa rủi ro cho Tập đoàn, doanh nghiệp. Hội nghị tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác liên quan đến việc thực hiện, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2024, Luật Đấu thầu năm 2023, Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật đấu giá tài sản nhằm phòng ngừa rủi ro cho Tập đoàn.

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biểu tại hội nghị

Hội nghị tập huấn sẽ diễn ra trong trong 4 ngày, từ ngày 9/4 đến hết ngày 12/4 tại Cơ sở Học viện Tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh. Giảng viên hướng dẫn là các báo cáo viên giàu kiến thức, chuyên môn, có năng lực và kinh nghiệm thực tế đến từ Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cán bộ tham gia hội nghị chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo VRG và giảng viên Học viện
VŨ PHONG