Công ty CS Việt – Lào phấn đấu đạt sản lượng khai thác 11.200 tấn

Ngày 12/3, Công ty CPCS Việt – Lào đã tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014. Trong năm 2013, công ty khai thác được 9.642 tấn mủ qui khô, đạt 113,2% kế hoạch năm, hoàn thành sớm so với kế hoạch 24 ngày. Tổng doanh thu đạt hơn 447,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 52,5 tỷ đồng.

Công nhân người Lào đang trút mủ
Công nhân người Lào đang trút mủ

Bước sang năm 2014, ngoài những khó khăn chung do giá cao su xuống thấp, công ty còn gặp phải nhiều khó khăn khác. Đặc biệt, trong tháng 4/2014, một cơn lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã quét ngang 4 nông trường thuộc công ty đã làm gãy đổ trên 219.000 cây cao su đang khai thác, làm ảnh hưởng đến sản lượng khai thác. Mặc dù vậy, với 8.800 ha cao su khai thác, công ty phấn đấu đạt sản lượng 11.200 tấn mủ.

Ng. Cường