“Đoàn kết, sáng tạo, xung kích hoàn thành nhiệm vụ được giao”

CSVN – Trên cương vị Bí thư ĐTN VRG, đ/c Trần Quốc Bình đã chia sẻ với Tạp chí Cao su VN về hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua và định hướng trong thời gian tới.

Đ/c Trần Quốc Bình trao 20 suất học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt tại huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, vào ngày 21/1

Năm 2021 là một năm khó khăn với hoạt động Đoàn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đ/c đánh giá như thế nào về công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐTN VRG 6 tháng đầu năm 2021?

Đ/c Trần Quốc Bình: Là tổ chức Đoàn trong doanh nghiệp, với chủ đề hoạt động năm 2021 “Tuổi trẻ VRG xung kích, sáng tạo, phát triển doanh nghiệp”, ĐTN Tập đoàn luôn xác định công tác Đoàn và phong trào thanh niên phải gắn chặt với nhiệm vụ SXKD, hoạt động Đoàn phải thiết thực, gắn với hiệu quả công tác chuyên môn và nhiệm vụ được phân công.

6 tháng đầu năm 2021, ĐTN Tập đoàn đã tích cực tuyên truyền vận động ĐVTN thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ kép “vừa SXKD, vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19”, kết hợp hài hòa các phong trào tuổi trẻ sáng tạo với việc xung kích đảm nhận công trình, phần việc thanh niên. Phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp”, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đẩy mạnh các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, giúp các đơn vị vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên của ĐTN VRG luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, HĐQT, Ban TGĐ Tập đoàn, Ban Bí thư TW Đoàn, BTV Đoàn Khối DNTW và sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, Công đoàn, các cấp lãnh đạo chuyên môn. Những yếu tố đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Tập đoàn, thực hiện tốt các nội dung hoạt động, chương trình công tác đã đề ra.

Để kịp thời tuyên truyền các chương trình, hoạt động của Đoàn Tập đoàn và các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của cấp trên, BTV Đoàn Tập đoàn tích cực đẩy mạnh thông tin trên Fanpage Tuổi trẻ Cao su Việt Nam là diễn đàn của tuổi trẻ ngành cao su, nơi chia sẻ những thông tin của ĐTN, Hội LHTNVN Tập đoàn và Hội Doanh Nhân trẻ Tập đoàn; đẩy mạnh thông tin qua group liên lạc của cán bộ chủ chốt ĐTN toàn ngành cao su qua các phần mềm zalo, viber, facebook… Đồng thời, phối hợp với Tạp chí Cao su VN tiếp tục thực hiện Trang tin Thanh niên nhằm tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động của Đoàn – Hội, của tuổi trẻ toàn ngành đến ĐVTN hiệu quả và nhanh nhất.

Năm 2021, ĐTN VRG đảm nhận 110 công trình thanh niên các cấp (trong đó: 5 công trình cấp Khối; 10 công trình cấp huyện; 95 công trình cấp cơ sở). Thực hiện 20 đề tài, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. 1.000 thanh niên công nhân được hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần. Tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng với tổng giá trị 1,3 tỷ đồng. ĐTN Tập đoàn hiến được ít nhất 300 đơn vị máu. Trồng mới 111.000 cây xanh. Giới thiệu cho Đảng 70 đoàn viên ưu tú, phấn đấu 40 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản VN… Với những chỉ tiêu cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Tập đoàn, ĐTN VRG tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xung kích góp phần vào sự phát triển bền vững của Tập đoàn.

– Xin đ/c chia sẻ định hướng hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của ĐTN VRG trong thời gian tới?

Đ/c Trần Quốc Bình: Trong thời gian tới, ĐTN Tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về lập thân, lập nghiệp, tình yêu nghề, yêu ngành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn ở cơ sở trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự lập nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, phát huy sức trẻ thi đua lao động, sáng tạo để cùng xây dựng VRG phát triển bền vững. Trước tình hình khó khăn chung của cả ngành cao su, hoạt động của ĐTN Tập đoàn chú trọng hướng về cơ sở, hướng về ĐVTN trực tiếp sản xuất, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, đơn vị ở vùng sâu vùng xa, vùng biên giới. Qua đó góp phần ổn định tư tưởng cho ĐVTN, tuyên truyền, vận động thanh niên gắn bó với đơn vị, với ngành, với nghề, vững tin và chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn.

Theo dự báo, ngành cao su tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 tiếp diễn… Quán triệt và thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của BTV Đảng ủy, lãnh đạo Tập đoàn; Tuổi trẻ VRG sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong ĐVTN. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng lớp ĐVTN dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với những nhiệm vụ khó khăn, xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm.

Hai là, ĐVTN không ngừng học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện năng lực bản thân. Để từ đó, sử dụng năng lực của mình cống hiến, đóng góp cho đơn vị, xã hội.

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Sáng tạo trẻ”. Phát huy tính năng động, sáng tạo của lực lượng ĐVTN trong học tập, lao động sản xuất, chủ động tiếp cận và học hỏi những cái mới, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ.

Bốn là, xây dựng lực lượng ĐVTN Tập đoàn có đủ bản lĩnh, trí tuệ, đặc biệt là xây dựng lực lượng cán bộ Đoàn làm nòng cốt, tiên phong trong mọi hoạt động, chủ động đề xuất nhiều ý tưởng, giải pháp giúp thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học, hiệu quả. Đồng thời là lực lượng kế thừa, bổ sung vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị nói riêng và của Tập đoàn nói chung.

Năm là, xung kích tình nguyện công tác ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt là tiên phong, dấn thân đi đầu, đảm nhận công tác tại các dự án trồng cao su ở nước ngoài đang thiếu nguồn nhân lực như tại Cộng hòa DCND Lào và Vương quốc Campuchia.

– Trân trọng cảm ơn những chia sẻ của đồng chí!

TRẦN HUỲNH (thực hiện)