Đoàn Thanh niên Cao su Bình Long: Trồng đu đủ Nhật công nghệ cao

CSVNO – Ngày 9/10, tại Nông trường Cao su Xa Trạch, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long, Đoàn Thanh niên (ĐTN) công ty đã tổ chức trồng 5 ha cây giống đu đủ Nhật Bản công nghệ cao.

ĐTN công ty trồng cây giống đu đủ Nhật công nghệ cao

Anh Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đoàn cơ sở NT Cao su Xa Trạch cho biết: “Mô hình trồng đu đủ Nhật xen canh cao su mới trồng của Nông trường và Đoàn Thanh niên NT Cao su Xa Trạch theo hướng nông nghiệp hữu cơ với diện tích 5ha. Sản phẩm đạt chuẩn được hợp đồng đầu ra với chuỗi các siêu thị”.

Với diện tích 5ha tại NT Xa Trạch

Anh Phan Huy Thành – Bí thư ĐTN công ty cho biết, ĐTN đã tổ chức xuống giống trồng đu đủ Nhật Bản công nghệ cao trồng xen trên vườn cây cao su trồng mới tại Nông trường Cao su Xa Trạch trên diện tích 5 ha, kinh phí đầu tư ban đầu là 250 triệu đồng.
Đây là một trong những công trình thanh niên tiêu biểu của ĐTN công ty nhằm tiến tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Giống đu đủ Nhật công nghệ cao
Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng các cấp
PHAN THÀNH – MINH TÂM