cao su Nghệ An

Cao su Nghệ An: Hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

CSVNO – Thực hiện kế hoạch năm 2023 trong bối cảnh nhiều khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao của tập

Tháng cuối năm ở Cao su Nghệ An

CSVNO –  Vào một ngày cuối năm, chúng tôi lên thăm các Nông trường cao su Thanh Chương, Anh Sơn 1, Anh Sơn 2 và Quế Phong thuộc Công ty CPĐT – PT Cao su