Khắc phục thiệt hại sau bão số 9: Vẫn giữ nguyên tiền lương cho người lao động

CSVNO -Đó là chỉ đạo của ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT tại buổi làm việc với Tổ xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 tại các đơn vị khu vực Duyên hải miền Trung, ngày 12/11.

Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch HĐQT VRG phát biểu chỉ đạo

Cao su miền Trung: Thiệt hại nặng sau bão số 9

Chung tay hỗ trợ các đơn vị miền Trung khắc phục thiệt hại sau bão lũ

Tại buổi làm việc, ông Trần Ngọc Thuận –Chủ tịch HĐQT VRG thống nhất giải pháp không tiếp tục tái canh trồng mới đối với các diện tích bị thiệt hại do bão số 9 gây ra. Đề nghị tập trung nghiên cứu các mô hình và giải pháp chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi cây trồng phù hợp, hiệu quả đối với đặc thù từng đơn vị.

Đối với việc khắc phục, xử lý sau thiên tai, ông Thuận cũng lưu ý, Ban điều hành cần có những phương án xử lý cấp bách, kịp thời, chỉ đạo các đơn vị cụ thể, xuất phát từ thực tiễn, tái cơ cấu hiệu quả, tổ chức sắp xếp lại sản xuất.

Trong đó, trước mắt cần tập trung hỗ trợ  đối với các đơn vị khó khăn. Sử dụng nguồn hỗ trợ chặt chẽ, kịp thời, tránh trường hợp sai mục đích, sai đối tượng. Chú trọng đến cuộc sống của NLĐ gặp nhiều khó khăn sau bão lũ. Vận dụng quy chế Quỹ bảo hiểm cao su để hỗ trợ các đơn vị chịu thiệt hại nặng nề (Cao su Quảng Ngãi, Quảng Nam và Nam Giang Quảng Nam) nhằm ổn định sản xuất, tái thiết cuộc sống.

Bên cạnh đó, cũng cần có phương án hỗ trợ, chia sẻ khó khăn đối với các địa phương, nơi các đơn vị cao su đứng chân chịu ảnh hưởng thiệt hại bão lũ, từ nguồn vận động ủng hộ một ngày lương của NLĐ trong toàn ngành.

Cần xem xét mô hình tổ chức của các đơn vị miền Trung, nghiên cứu giảm chi phí hành chính, sắp xếp sáp nhập, tinh gọn bộ máy tổ chức hiệu quả…

“Về tình hình SXKD, các đơn vị cần sớm ổn định sản xuất, khắc phục vườn cây, tổ chức khai thác theo phương án phù hợp, khai thác tối đa năng lực vườn cây. Cần xem xét các chỉ tiêu kế hoạch của các đơn vị, trong đó có cơ chế tiền lương hợp lý, chưa điều chỉnh kế hoạch SXKD, tạm thời vẫn giữ nguyên tiền lương cho NLĐ trong điều kiện hiện nay…”, ông Thuận nhấn mạnh.

Được biết, do ảnh hưởng của các cơn bão, áp thấp nhiệt đới, đặc biệt là bão số 9 đã gây thiệt hại nặng nề diện tích vườn cây cao su ở các đơn vị Quảng Ngãi, Quảng Nam và Nam Giang Quảng Nam.

Bên cạnh đó, bão số 9 còn gây thiệt hại về các công trình giao thông, nhà xưởng phục vụ sản xuất và nhà ở của công nhân lao động, gây ảnh hưởng lớn đến công tác sản xuất và đời sống sinh hoạt của NLĐ…

P.V