Nâng cao hơn nữa vai trò công tác tham mưu

CSVNO – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đề nghị các Ban chuyên môn Công ty Mẹ VRG cần nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng của công tác tham mưu, đề xuất tại Hội nghị Người lao động Công ty Mẹ VRG năm 2016, tổ chức sáng 20/5.
-Thừa ủy quyền, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân
Thừa ủy quyền, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 3 cá nhân

TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận cho rằng công tác tham mưu, kiến nghị, đề xuất có ý nghĩa quan trọng gắn liền mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của VRG. Năm 2015, các Ban chuyên môn Công ty Mẹ đã phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong việc tham mưu cho ban lãnh đạo Tập đoàn trong công tác chỉ đạo, điều hành.

“Tôi biểu dương và đánh giá cao những Ban đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất trong việc thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn. Tuy nhiên, vẫn còn Ban chưa phát huy hết chức năng, nhiệm vụ tham mưu. Tôi đề nghị các Ban chuyên môn cần nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu và sự phối kết hợp ngày càng chặt chẽ hơn. Trong thời gian tới, các Ban chuyên môn cần tập trung tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở”, TGĐ chỉ đạo.

Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho đại diện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn
Chủ tịch CĐ Cao su VN Phan Mạnh Hùng trao bằng khen của Tổng LĐLĐ VN cho đại diện Công đoàn Cơ quan Tập đoàn

Ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN đánh giá trong năm 2015, Công ty Mẹ Tập đoàn đã tổ chức chăm lo tốt đời sống, việc làm cho CB.CNVC, thực hiện tốt các phong trào thi đua do công đoàn phát động.

“Tôi đánh giá cao Thỏa ước lao động tập thể vừa được ký kết giữa đại diện người sử dụng lao động và đại diện tập thể lao động Công ty Mẹ Tập đoàn, có những điều khoản có lợi hơn cho người lao động. Sau hội nghị này, đề nghị đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2016 cần xây dựng ngay quy chế đối thoại. Công đoàn Công ty Mẹ cần chú trọng đẩy mạnh phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ. Trong đó, đặc biệt chú ý đến phong trào thi đua lao động sáng tạo, phong trào xanh sạch đẹp, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa…”, ông Hùng phát biểu.

Thừa ủy quyền, ông Trần Thanh Khê – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Trương Minh Trung – Chánh Văn phòng VRG
Thừa ủy quyền, ông Trần Thanh Khê – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW trao Huân chương Lao động Hạng Ba cho ông Trương Minh Trung – Chánh Văn phòng VRG

Báo cáo hội nghị, ông Trương Minh Trung – Chủ tịch Công đoàn Công ty Mẹ VRG cho biết thực hiện công tác quản lý điều hành sản xuất, năm 2015 Công ty Mẹ Tập đoàn đã xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm trình Bộ cấp trên phê duyệt. Đồng thời, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm để làm cơ sở xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu về nông nghiệp, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản của toàn ngành.

Thực hiện Quyết định phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2012 – 2015 của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn đã thoái vốn các đơn vị ngoài ngành chính với tổng giá trị khoảng 1.447 tỷ đồng. Năm 2015, Tập đoàn thoái vốn khoảng 549 tỷ đồng và sẽ thoái vốn tiếp một số công ty còn lại của năm 2015 trong quý I/2016 với giá trị khoảng 1.590 tỷ đồng.

Đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2016 phát biểu nhận nhiệm vụ
Đại diện tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ năm 2016 phát biểu nhận nhiệm vụ

Công ty Mẹ đã xây dựng đề án sắp xếp nông lâm trường theo Nghị định 118/2014/NĐ-CP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo hướng cổ phần hóa Công ty Mẹ cùng với 20 công ty TNHH MTV. Xây dựng và điều chỉnh suất đầu tư nông nghiệp theo hướng tiết giảm, tổng giá trị tiết giảm năm 2015 khoảng 856 tỷ đồng so năm 2014.

Ông Trần Đức Thuận – Thường trực Hội đồng Thành viên VRG tặng bằng khen Bộ NN&PTNT cho đại diện 2 tập thể
Ông Trần Đức Thuận – Thường trực Hội đồng Thành viên VRG trao bằng khen Bộ NN&PTNT cho đại diện 2 tập thể

Năm 2016, Công ty Mẹ Tập đoàn sẽ tập trung hoàn thành mức cao nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, đặc biệt đối với hoạt động khai thác cao su là lĩnh vực khó khăn nhất hiện nay, cùng với đó phấn đấu nâng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp.

Phó TGĐ VRG Trần Thoại trao bằng khen Bộ NN&PTNT cho 4 cá nhân
Phó TGĐ VRG Trần Thoại trao bằng khen Bộ NN&PTNT cho 4 cá nhân

Tiếp tục thực hiện hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu Tập đoàn đã được Thủ tướng phê duyệt, tích cực thực hiện cổ phần hóa Công ty Mẹ Tập đoàn theo tiến độ đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt. Tập đoàn tập trung thực hiện hoàn thành kế hoạch doanh thu năm 2016 là 17.800 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 2.570 tỷ đồng, nộp ngân sách 1.300 tỷ đồng…

Đại diện 10 tập thể Công ty Mẹ Tập đoàn nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2015” của TGĐ VRG
Đại diện 10 tập thể Công ty Mẹ Tập đoàn nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc năm 2015” của TGĐ VRG

Tại hội nghị, ông Trương Minh Trung – Chánh Văn phòng Tập đoàn được tặng thưởng Huận chương Lao động hạng Ba; 3 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ NN&PTNT; Công đoàn cơ quan Tập đoàn được tặng bằng khen của Tổng LĐLĐ VN. Ngoài ra, nhiều tập thể và cá nhân được TGĐ VRG công nhận danh hiệu “lao động xuất sắc”; “chiến sỹ thi đua cơ sở” năm 2015…

Tin, ảnh: Bình Nguyên