4 tập thể, 3 cá nhân thuộc Đảng bộ VRG được tuyên dương

CSVNO – Sáng 11/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03- CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ VRG cùng các Đảng bộ khác thuộc Đảng bộ Khối DNTW được tuyên dương, khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ VRG cùng các Đảng bộ khác thuộc Đảng bộ Khối DNTW được tuyên dương, khen thưởng.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối DNTW đã tôn vinh, khen thưởng 80 tập thể và 92 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng bộ VRG vinh dự có 4 tập và 3 cá nhân VRG được tuyên dương. Về tập thể gồm: Đảng bộ VRG, Đảng bộ Công ty CPCS Lai Châu II, Chi bộ CĐ Cao su VN, Chi bộ Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An. Các cá nhân được tuyên dương gồm: Đ/c Trương Thị Huế Minh – UV BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy VRG; Đ/c Hồ Thị Tú Anh – Bí thư Chi bộ, TBT Tạp chí Cao su; Đ/c Huỳnh Thị Hảo – UV BTV, Trưởng Ban nữ công CĐ Cao su VN.

Đây là những tập thể tốt, người tốt, việc tốt tích cực đóng góp công sức và trí tuệ trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ II và đặc biệt là lực lượng nòng cốt đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ thấm sâu, lan tỏa rộng trong toàn Đảng bộ Khối.

P.V