Thi đua yêu nước góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất

CSVN – Nhờ phát động phong trào thi đua có hiệu quả nên từ năm 2015 – 2019 các chỉ tiêu chính của Công ty CP Chế biến Gỗ Thuận An đều có mức tăng trưởng nhất định.

Ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG trao Kỷ niệm chương của Bộ NN & PTNT cho các cá nhân

Qua các phong trào thi đua, công ty đã kịp thời khen thưởng, biểu dương và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn đơn vị.

Đa dạng, đổi mới hình thức và nội dung các phong trào thi đua

Những năm qua, ban lãnh đạo công ty luôn quan tâm đến việc phát động và kêu gọi toàn thể NLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Phong trào thi đua luôn gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, mục tiêu cuối cùng là phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đồng thời chăm lo tốt đời sống NLĐ.

Từ các phong trào thi đua của Trung ương và VRG, Công đoàn CSVN phát động, công ty đã phát động trong toàn đơn vị bằng nhiều nội dung, hình thức đa dạng và phong phú, tùy thuộc vào từng giai đoạn sản xuất.

Bà Lê Thị Xuyến – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công    ty cho biết: “Trong giai đoạn 2015 – 2019, công ty  đã tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thường xuyên, toàn diện trên mọi lĩnh vực, sát thực với nhiệm vụ, công việc của từng người, từng bộ phận, từng xưởng. Chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa, chính xác, công bằng và dân chủ. Các phong trào thi đua thực sự đã trở thành đòn bẩy để khích lệ NLĐ hăng say lao động, góp phần nâng cao hiệu quả trong SXKD, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển”.

Nhiều phong trào thi đua được tổ chức thường xuyên như: thi đua hoàn thành kế hoạch tháng, quý, năm; thi đua ba tháng nước rút cuối năm; thi đua tiết kiệm trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Đặc biệt, phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã góp phần làm lợi 7,7 tỷ đồng cho đơn vị trong 5 năm qua.

Thành tích thi đua năm sau luôn cao hơn năm trước

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến lần II và Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, ngày 24/6, ông Huỳnh Văn Bảo – TGĐ VRG nhấn mạnh: “Có thể khẳng định rằng phong trào thi đua yêu nước được ban lãnh đạo Công ty Gỗ Thuận An đặc biệt quan tâm và chú trọng. Nhiều phong trào thi đua đã góp phần to lớn vào việc thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu cấp trên giao.

Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù khó khăn như vậy nhưng công ty đã đạt kết quả kinh doanh tích cực. Tôi đề  nghị trong thời gian tới, công ty tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua, đặc biệt quan tâm đến công tác khen thưởng kịp thời, công bằng, dân chủ, minh bạch và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong đơn vị”.

Năm 2019, công ty đạt tốp 30 trong 100 doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững. Trong 5 năm qua đã có 481 cá nhân nhận bằng khen các cấp, 517 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua, 2.608 lượt cá nhân đạt Lao động tiên tiến.

HUỆ LINH