Gỗ Thuận An

Vui buồn xuất khẩu gỗ đầu năm 2021

CSVN – Đầu năm 2021, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng ấn tượng, nhưng ngành gỗ không chỉ có nhiềm vui mà vẫn phải đối mặt với những khó khăn không nhỏ.