Khối Khu Công nghiệp đóng góp lớn vào kết quả sản xuất kinh doanh của VRG

CSVNO – Ngày 24/12, Khối thi đua Khu Công nghiệp (KCN) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021, tại Hội trường Công ty CP KCN Long Khánh. Kết quả sản xuất kinh doanh của VRG có sự đóng góp rất lớn của Khối KCN.

Khối KCN quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động đề ra trong năm 2021

Khối thi đua Khu Công nghiệp gồm 8 đơn vị thành viên đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp thuộc VRG: Bắc Đồng Phú, Dầu Giây, Nam Tân Uyên, An Điền, Tân Bình, Long Khánh, Đầu tư Sài Gòn VRG và KCN Cao su Bình Long. Địa bàn hoạt động của Khối thuộc vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ, gồm các tỉnh/thành: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Khối KCN ký kết giao ước thi đua năm 2021

Năm 2020, các chỉ tiêu ước thực hiện SXKD các đơn vị của Khối đều đạt kết quả khả quan. Tổng diện tích đất KCN của Khối là 4.531 ha, tổng diện tích khu dân cư là 117 ha. Diện tích cho thuê mới trong năm 2020 là 69,025 ha (vượt 3% KH). Doanh thu toàn Khối là 1.465 tỷ đồng (vượt 9% KH); lợi nhuận sau thuế 191 tỷ đồng (vượt 27% KH); tỷ suất lợi nhuận trên vốn điều lệ bình quân là 127%; tiền lương bình quân trên 11,1 triệu đồng/người/tháng (vượt 7% KH).

Quang cảnh hội nghị

Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 của Khối được thực hiện hiệu quả, thiết thực như thi đua hoàn thành KH SXKD; Thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; tham gia các hoạt động chào mừng kỉ niệm 91 năm truyền thống Ngành Cao su VN, tổ chức Hội thao Khối KCN lần IV năm 2020; phát động CB CNVC LĐ tích cực hưởng ứng ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào các vùng bị thiên tai, bão lũ…

Ông Nguyễn Văn Phước – Phó TGĐ Công ty CP KCN Long Khánh, Khối trưởng phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng cho các đơn vị trong Khối. KCN Long Khánh và Sài Gòn VRG được đề xuất tặng Cờ thi đua Ủy Ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp vì có những thành tích vượt trội trong SXKD và phong trào thi đua, KCN Tân Bình và KCN Nam Tân Uyên nhận Cờ thi đua của VRG, KCN An Điền và KCN Cao su Bình Long nhận bằng khen của VRG.

Ông Nguyễn Quốc Thái – Phó TGĐ KCN Tân Bình, Khối phó báo cáo tại hội nghị

Tại hội nghị, Khối KCN đã kết giao ước thi đua và đề ra chương trình hoạt động của Khối năm 2021. Công ty CP KCN Tân Bình làm khối trưởng và KCN Cao su Bình Long làm khối phó.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, Khối KCN sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD; hoạt động tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện tốt chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát động CBCNV LĐ tích cực hưởng ứng ngày vì người nghèo, đền ơn đáp nghĩa; phong trào thi đua sáng kiến sáng tạo cải tiến kỹ thuật để đưa SXKD của đơn vị về trước kế hoạch, tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đưa đời sống NLĐ ngày càng được nâng cao. Tổ chức tốt và tham gia tích cực Hội thao của Khối, đồng thời tích cực tham gia các phong trào thi đua do Tập đoàn phát động trong năm 2021.

Ông Nguyễn Bá Thắng – chuyên viên Ban Tuyên giáo Thi đua VRG phát biểu tại hội nghị
Khối KCN ký kết giao ước thi đua năm 2021

TRẦN HUỲNH