NT Quản Lợi (Cao su Bình Long): 121 tập thể, cá nhân về trước kế hoạch

CSVNO – Năm 2015, Nông trường Quản Lợi (Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long) có 116 công nhân khai thác mủ, 1 tập thể tổ hoàn thành kế hoạch trước 1 tháng. Ngoài ra còn có 1 tập thể đội, 3 tập thể tổ hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày.
Ông Trương Ngọc Luân - Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Đội 2 và 3 tổ thuộc Đội 2.
Ông Trương Ngọc Luân – Phó Tổng Giám đốc Công ty trao giấy khen và tiền thưởng cho tập thể Đội 2 và 3 tổ thuộc Đội 2.

Để kịp thời động viên các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút, sáng 16/12, ông Trương Ngọc Luân – Phó Tổng Giám đốc Công ty và đại diện lãnh đạo phòng Thi đua – Tuyên truyền – Văn thể Công ty, Nông trường Quản Lợi đã trực tiếp xuống vườn cây trao thưởng 200 ngàn đồng/công nhân, 2 triệu đồng/tập thể tổ hoàn thành kế hoạch trước 1 tháng, 2 triệu đồng/đội hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày và 1 triệu đồng/tổ hoàn thành kế hoạch trước 20 ngày.

Tổng số tiền khen thưởng là 30,2 triệu đồng.

Ông Phạm Văn Minh - Trưởng phòng Thi đua - Tuyên truyền - Văn thể Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 2.
Ông Phạm Văn Minh – Trưởng phòng Thi đua – Tuyên truyền – Văn thể Công ty trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 2.
Ông Nguyễn Hữu Du - Chủ tịch Công đoàn Nông trường Quản Lợi trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 2.
Ông Nguyễn Hữu Du – Chủ tịch Công đoàn Nông trường Quản Lợi trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 2.
Bà Trương Thị Phượng - Phó Giám đốc Nông trường Quản Lợi Lợi trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 1.
Bà Trương Thị Phượng – Phó Giám đốc Nông trường Quản Lợi Lợi trao tiền thưởng cho các công nhân Đội 1.

Tin, ảnh: Nguyễn Bảo