Khối thi đua miền núi phía Bắc phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu được giao

CSVNO – Mặc dù tổ chức sản xuất kinh doanh trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song các đơn vị trong Khối thi đua miền núi phía Bắc đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021. Dự kiến đến hết năm, các đơn vị trong khối sẽ phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu được giao. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến

Tại Hội nghị Tổng kết công tác thi đua 2021 và Ký giao ước thi đua năm 2022, các đơn vị Khối thi đua miền núi phía Bắc đã đánh giá tổng kết những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và phong trào thi đua năm 2021 của các đơn vị. Đồng thời, các thành viên trong khối cũng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về những giải pháp trong điều hành tổ chức sản xuất, tổ chức phong trào thi đua, góp ý xây dựng quy chế chấm điểm thi đua năm 2022.

Khối thi đua miền núi phía Bắc có 10 đơn vị, bao gồm: Cao su Lai Châu, Lai Châu II, Dầu Tiếng – Lai Châu, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Mường Nhé – Điện Biên, Hà Giang; Dầu Tiếng – Lào Cai và Oudomxay (Lào). Năm 2021, VRG giao kế hoạch sản lượng khai thác cho các đơn vị trong khối là 18.280 tấn mủ, doanh thu 668,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 43,2 tỷ đồng. Dự kiến đến hết năm, các đơn vị trong khối sẽ khai thác được 18.672 tấn mủ, vượt hơn 2% kế hoạch. Doanh thu ước đạt hơn 691 tỷ đồng, vượt 3,4% kế hoạch. Lợi nhuận dự kiến vượt 58% so với kế hoạch được giao. Thu nhập NLĐ toàn khối ước đạt 4,8 triệu đồng/người/tháng.

Đối với phong trào thi đua của VRG, Công đoàn CSVN phát động, các đơn vị trong khối đã nhiệt tình hưởng ứng và cụ thể hóa bằng nhiều phong trào với hình thức đa dạng, đổi mới nội dung phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, thu hút đông đảo NLĐ tham gia. 

Điểm cầu Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai, Khối trưởng Khối thi đua miền núi phía Bắc năm 2021

Công tác bình xét thi đua và khen thưởng cho tập thể, cá nhân được thực hiện tốt, đảm bảo tính công bằng, khen thưởng đúng đối tượng và kịp thời. Trong năm 2021, toàn khối đã khen thưởng cho 105 lượt tập thể và 324 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Lê Thanh Hưng – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ VRG nhấn mạnh: “Dù còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng với các đơn vị trong Khối thi đua miền núi phía Bắc đã có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành, quản lý, tập thể NLĐ đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu. Tôi đề nghị các đơn vị phát huy tốt những kết quả đã đạt được, phấn đấu thực hiện vượt các chỉ tiêu được giao, tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, chăm lo tốt đời sống NLĐ, xây dựng mối quan hệ bền chặt với địa phương”.

Hội nghị cũng đã thống nhất bình chọn Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu làm Khối trưởng và Cao su Lai Châu làm Khối phó Khối thi đua miền núi phía Bắc năm 2022.

Ông Phạm Hồng Việt – TGĐ Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai (bên trái) bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng Khối thi đua miền núi phía Bắc cho Cao su Dầu Tiếng – Lai Châu
MINH NHIÊN