Cạo D4 thể hiện sự vượt trội

CSVN – Tại Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang năm 2016, Phòng Kỹ thuật công ty đã có bài tham luận về công tác cạo D4 được rất nhiều đại biểu quan tâm.Tham luận đã chỉ ra tính ưu việt của chế độ cạo D4 so với D3.
CN học cạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
CN học cạo tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang
Năng suất vườn cây giảm ít nhưng năng suất lao động tăng cao

Theo đó, bình quân lát cạo/năm khi cạo theo chế độ D4 thì mỗi năm số lần cạo chỉ bằng khoảng 75% so với cạo D3, điều này có nghĩa cây cao su sẽ được cạo với cường độ nhẹ hơn và tiêu hao vỏ cũng ít hơn, khoảng 25%. Về mức độ hao vỏ kinh tế; cạo theo chế độ D4 có mức hao vỏ chỉ bằng 83% so với D3, tương đương khoảng 3cm/năm (quy định 18cm đối với cạo D3, 15cm đối với chế độ cạo D4). Như vậy, nếu áp dụng chế độ cạo D4 trong suốt chu kỳ khai thác nhóm I (10 năm) sẽ tiết kiệm được lớp vỏ kinh tế khoảng 30cm, vì thế sẽ kéo dài thêm 2 năm cạo vỏ nguyên sinh.

Đối với năng suất vườn cây, phòng kỹ thuật đã so sánh năng suất trên diện tích năm 2014 cạo chế độ D3, năng suất bình quân đạt 1,161 kg/ha và diện tích cạo D4 năm 2015 là 1,034 kg/ha (=89%). Mặc dù năng suất có giảm nhưng tỷ lệ là 11%, con số này không đáng kể. Trong khi đó, năng suất lao động nếu cạo D4 sẽ giảm 25% lượng lao động, trong khi năng suất vườn cây chỉ giảm 11%, rõ ràng năng suất lao động sẽ tăng từ 18 – 20%.

Tiết giảm được nhiều chi phí

Về lao động, so với chế độ cạo D3 sẽ tiết giảm được 25% số lao động, điều này rất có ý nghĩa trong điều kiện thiếu hụt lao động như hiện nay. Thực tế chứng minh tại công ty năm 2015 khi chuyển sang cạo D4 số lao động của công ty giảm từ 1.500 người năm 2014 còn 1.034 người năm 2015.

Việc giảm bớt trên 400 lao động giúp công ty tiết giảm được khá lớn lượng tiền đóng BHXH, tiền ăn ca, chế độ độc hại với mức trung bình khoảng 14,8 triệu đồng/người/năm, tương đương trên 8 tỷ đồng. So sánh mức lương bình quân của lao động 2 năm 2014 và 2015, phòng kỹ thuật công ty thấy rằng ở các diện tích cạo D3 và D4 thì những công nhân cạo D4 có mức tiền lương cao hơn do năng suất lao động tăng lên trong khi đơn giá tiền lương không đổi.

Cụ thể, lương bình quân của các đơn vị có cạo D4 là Nông trường Đoàn Kết, K’Dang, Hòa Bình và Kon Thụp năm 2014 là 4.340.718 đồng nhưng năm 2015 là 4.782.659 đồng, tăng 441.941 đồng. Ngược lại, đối với chế độ cạo D3 tại Nông trường Bờ Ngoong – một trong những nông trường lớn, có năng suất và chất lượng vườn cây khá tốt thì tiền lương bình quân năm 2014 là 4.076.579 đồng và năm 2015 mức tiền lương là 4.085.715 đồng, tăng 9.136 đồng.

Như vậy, với cường độ lao động không tăng nhưng thu nhập tiền lương cao hơn chế độ cạo D3 cũng sẽ giữ lại được những công nhân có tay nghề khá, giỏi và có thâm niên ở lại với vườn cây, với đơn vị. Đây là một phương án tối ưu cho tình hình hiện nay, khi giá mủ đang ở mức thấp, thu nhập người lao động giảm và nguồn lao động giảm, trong khi áp lực phải tiết giảm suất đầu tư và đóng bảo hiểm các loại cho người lao động ngày càng lớn.

 Bài, ảnh: Gia Linh