Ứng dụng phần mềm quản lý vườn cây ở cao su Phú Riềng

CSVN – Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả. Nổi bật là “Ứng dụng phần mềm MapInfo kết hợp với phần mềm quản lý vườn cây trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của công ty”, đã đạt giải nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bình Phước lần thứ IV và giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ XIV năm 2017.
Hình ảnh và thông tin chi tiết vườn cây công ty xem trên phần mềm MapInfo.
Hình ảnh và thông tin chi tiết vườn cây công ty xem trên phần mềm MapInfo.
Quản lý bằng phần mềm

Sáng kiến “Ứng dụng phần mềm MapInfo kết hợp với phần mềm quản lý vườn cây trong công tác quản lý đất đai, vườn cây cao su của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng” được nhóm tác giả nghiên cứu và áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực. Nhóm tác giả gồm 5 thành viên: ông Lê Thanh Tú – TGĐ (chủ nhiệm đề tài), ông Trương Văn Hội – Phó TGĐ, ông Nguyễn Thanh Dũng – Phó phòng Kỹ thuật nông nghiệp (KTNN), ông Lê Văn Quyết – Phó phòng KTNN và ông Đặng Từ Linh – Chuyên viên phòng KTNN.

Ông Lê Thanh Tú – TGĐ công ty, cho biết, thời điểm bắt đầu triển khai, thử nghiệm vào tháng 7/2014 và áp dụng chính thức tháng 1/2015. Giải pháp này là sự kết hợp giữa phần mềm Quản lý vườn cây (QLVC) do công ty tự nghiên cứu, xây dựng và kết hợp phần mềm đồ họa MapInfo để tối đa hiệu quả nguồn dữ liệu đầy đủ, chi tiết, chính xác của phần mềm QLVC.

“Kết quả chồng xếp các lớp thông tin thuộc tính được truy xuất từ phần mềm QLVC trên nền phần mềm MapInfo đã tạo ra một hệ thống các bản đồ chuyên đề như bản đồ hiện trạng, bản đồ giống, bản đồ phân hạng đất đai, bản đồ quy hoạch sử dụng đất… Từ đó, giúp cho công tác tham mưu để hoạch định các chính sách đầu tư thâm canh, tăng năng suất vườn cây trong dài hạn, vì mục tiêu phát triển công ty bền vững”, ông Tú chia sẻ.

Được biết, sự kết hợp nguồn dữ liệu của phần mềm QLVC với phần mềm MapInfo và các phần mềm khác như FME Quick Translator, MapSouce, đặc biệt là phần mềm Google Earth và bản đồ trực tuyến Google Maps đã mang lại hiệu quả tích cực trong công tác quản lý sử dụng đất, điều hành sản xuất cũng như phối hợp với chính quyền địa phương, giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai của công ty.

Tối đa hiệu quả nguồn dữ liệu

Một đại diện nhóm tác giả cho biết, hiện nay, khi công nghệ thông tin phát triển, các ứng dụng trong quản lý trên nền tảng công nghệ thông tin đã ngày càng được hoàn thiện. Vì vậy, việc sử dụng các phần mềm riêng lẻ sẽ không đáp ứng được yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Từ lý do này, nhóm nghiên cứu đã áp dụng giải pháp kết hợp giữa phần mềm quản lý vườn cây của công ty với phần mềm đồ họa MapInfo và Google Maps để giải quyết các yêu cầu đặt ra.

Việc kết hợp đã tối đa hiệu quả sử dụng nguồn dữ liệu đa dạng của phần mềm QLVC. Tận dụng các thế mạnh của phần mềm MapInfo để quản lý thông tin thuộc tính, thông tin địa lý, ranh giới lô thửa, thành lập các bản đồ chuyên đề, bản đồ định hướng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất…

Ứng dụng các tiện ích trên bản đồ trực tuyến của Google Maps để kiểm tra xác định biến động ranh giới, đưa thông tin của từng lô cao su lên bản đồ trực tuyến của Google để sử dụng. Đồng thời, lãnh đạo công ty có thể chỉ đạo, điều hành sản xuất trên các thiết bị Laptop, máy tính bảng, Smartphone có kết nối 3G, 4G hoặc Wifi mọi lúc, mọi nơi.

“Hiệu quả của phần mềm quản lý không chỉ được thể hiện khi áp dụng trong các đơn vị thuộc lĩnh vực trồng cao su mà còn có thể áp dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác của ngành nông, lâm nghiệp như quản lý các vùng trồng cây điều, tiêu, cà phê, cây ăn quả, mía đường, quản lý rừng bền vững…

Bản đồ vườn cây công ty, giúp dễ quan sát vị trí phân bổ các giống trên toàn bộ diện tích
Bản đồ vườn cây công ty, giúp dễ quan sát vị trí phân bổ các giống trên toàn bộ diện tích

Ngoài ra, phần mềm quản lý còn có thể được áp dụng rộng rãi đối với các công ty nông, lâm nghiệp để nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất, đầu tư thâm canh tăng năng suất vườn cây. Phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng đất. Từ đó, góp phần vào sự phát triển bền vững của các công ty cũng như ổn định và phát triển kinh tế của địa phương…”, ông Trương Văn Hội – Phó TGĐ công ty chia sẻ.

Tiết kiệm chi phí quản lý

Còn ông Trần Thanh Phụng – Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng, cho biết: “Ứng dụng phần mềm MapInfo kết hợp với phần mềm QLVC được công ty áp dụng trong công tác quản lý đất đai và QLVC tại các đơn vị trong toàn công ty. Phần mềm quản lý đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt, thông tin nhanh gọn, bao quát tất cả các mặt hoạt động, tiết kiệm chi phí quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, việc áp dụng phần mềm MapInfo kết hợp với phần mềm QLVC đã giải quyết được các tồn tại trong việc khai thác, sử dụng nguồn dữ liệu của phần mềm QLVC một các triệt  để. Ứng dụng giúp Cao su Phú Riềng tránh lãng phí nguồn tài chính đã đầu tư xây dựng phần mềm cũng như lãng phí công lao động đã bỏ ra để nhập, xây dựng cơ sở dữ liệu.

Một trong những tiện ích lớn, hiệu quả trong công tác điều hành, quản lý đó là giúp cho người quản lý truy xuất thông tin đầy đủ, chi tiết về công tác quản lý, sử dụng đất và các dữ liệu liên quan trong lĩnh vực nông nghiệp ở bất cứ đâu và bất cứ thời gian nào. Mặt khác, giải pháp sẽ giúp cho công tác quản lý đất đai tại các đơn vị trở nên khoa học, chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Hiệu quả về kinh tế: Sử dụng tối đa nguồn dữ liệu của phần mềm quản lý vườn cây; áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành sản xuất; tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí trong quá trình thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai; nâng cao năng suất lao động.

Về mặt xã hội: Giải pháp góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quản lý đất đai, vườn cây cũng như trình độ chuyên môn, năng lực công tác cho CB.CNV làm công tác quản lý đất đai. Từ đó đưa công tác quản lý, sử dụng đất, quản lý vườn cây của công ty đi vào nề nếp, ổn định, đúng theo quy định của pháp luật. Mặt khác, kết quả sau khi thực hiện giải pháp của công ty còn góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn, hạn chế các vụ việc khiếu nại khiếu kiện liên quan đến đất đai.

NGỌC CẨM