Đảng ủy Cao su Dầu Tiếng tổng kết thực hiện các nghị quyết của Đảng

CNVNO – Ngày 15/5, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng, đã tổ chức hội nghị tổng kết các nghị quyết của Đảng, sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Đ/c Nguyễn Văn Minh - Tỉnh Ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 - 2017)
Đ/c Nguyễn Văn Minh – Tỉnh Ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 – 2017)

Đảng bộ công ty hiện có 19 tổ chức cơ sở Đảng (14 Đảng bộ cơ sở và 05 chi bộ cơ sở); có 64 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, tổng số đảng viên 1.201 đồng chí, nữ 331 đồng chí, dự bị 88 đồng chí.

Qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, khóa X về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, Đảng ủy các cấp triển khai nhiệm vụ gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, được 14 cuộc với 1.663 cán bộ, đảng viên từ công ty đến cơ sở tham gia nghiên cứu, học tập đạt 98%. Đã có 55 đồng chí được cử đi học cao cấp chính trị, 164 đồng chí học lớp trung cấp chính trị, phối hợp với huyện ủy Dầu Tiếng mở 21 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 977 đảng viên mới.

Đ/c Lê Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty tặng giấy khen của Đảng ủy công ty cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Đ/c Lê Thanh Hưng – Bí thư Đảng ủy, TGĐ công ty tặng giấy khen của Đảng ủy công ty cho các tập thể xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Đảng ủy công ty đã triển khai, quán triệt Nghị quyết 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Qua 5 năm triển khai thực hiện đã tạo được sự đồng thuận cao của công nhân lao động, đoàn kết, gắn bó cùng công ty vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong toàn công ty trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm “Phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt”.

Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đ/c Huỳnh Thị Cẩm Hồng – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với mô hình “gần công nhân, sát công nhân, lắng nghe và chia sẻ với công nhân”, theo đó đã tổ chức đối thoại định kỳ 8 lần với hơn 550 cuộc, có hơn 17.651 lượt công nhân lao động tham gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Minh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Đồng chí Nguyễn Văn Minh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó TGĐ công ty tặng giấy khen cho các cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Với những kết quả đạt được, đã có 13 cá nhân được Tỉnh ủy Bình Dương tặng bằng khen về thành tích “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2013 – 2017)”. Đảng ủy công ty tặng giấy khen cho 4 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2 năm (2016 – 2018); 4 tập thể và 15 cá nhân được tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

VIỆT QUANG