Cao su Chư Păh: Công bố nhiều quyết định quan trọng

CSVNO – 6 quyết định đã được lãnh đạo VRG, Công đoàn CSVN và Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh công bố đối với nhân sự chủ chốt vào sáng 22/11 tại hội trường công ty.

Lãnh đạo VRG trao quyết định cho các cá nhân

Tham dự lễ công bố các quyết định quan trọng của công ty có ông Trần Đức Thuận – TV HĐQT, Trưởng Ban Tổ chức nhân sự, ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ VRG, ông Phan Mạnh Hùng – Chủ tịch Công đoàn CSVN cùng các cán bộ, lãnh đạo chủ chốt của Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh.

Ông Phan Mạnh Hủng – Chủ tịch Công đoàn CSVN trao quyết định cho ông Nguyễn Thanh Hải

Theo đó, bà Phan Thị Vành Khuyên – Phó Ban Tổ chức nhân sự VRG thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức nhân sự VRG công bố 4 quyết định gồm: Quyết định thôi giữ chức vụ TV HĐTV đối với ông Huỳnh Văn Lanh kể từ ngày 16/11, quyết định bổ nhiệm TV HĐTV đối với ông Nguyễn Thanh Hải – Phó Giám đốc trung tâm y tế công ty và 2 quyết định bổ nhiệm lại TV HĐTV đối với bà Huỳnh Thị Nga – Phó TGĐ công ty, ông Phạm Văn Đại – Giám đốc Nông trường cao su Hòa Phú.

Tại buổi lễ công bố này, đại diện Công đoàn CSVN cũng đã công bố quyết định số 667/QĐ –CĐCS về việc công nhận chức danh Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh nhiệm kỳ 2017 – 2022 đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ công ty trao quyết định bổ nhiệm phó TGĐ cho ông Huỳnh Văn Lanh

Ngoài ra, HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh cũng đã công bố quyết định số 579/QĐ-CSCP về việc bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Lanh – Trưởng phòng Công nghiệp và xây dựng cơ bản giữ chức vụ Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh kể từ ngày 16/11/2020.

VĂN VĨNH