VRG tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 12

CSVNO – Ngày 25/12,  Đảng ủy VRG tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 12 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần 2, nhiệm kỳ 2015-2020 tới toàn thể cán bộ, Đảng viên các Chi, Đảng bộ trực thuộc tại địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
Các đại biểu về dự Hội nghị
Lãnh đạo VRG tham dự Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Hà Văn Ngoan – Phó Vụ Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương trình bày những vấn đề cơ bản của Nghị quyết Hội nghị TW 12 (khóa XI) như: một số kết quả đạt được về tình hình kinh tế – xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2015; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016; Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021; Công tác chuẩn bị nhân sự BCH Trung ương Đảng khóa XII và một số vấn đề quan trọng khác.

Đ/c Hà Văn Ngoan - Phó Vụ Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương triển khai NQ TW 12 (Khóa XI)
Đ/c Hà Văn Ngoan – Phó Vụ Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương triển khai NQ TW 12 (Khóa XI)

Tại Hội nghị, đ/c Trần Thanh Khê, Ủy viên BTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW  cũng đã trình bày những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần 2, nhiệm kỳ 2015-2020 và thông báo một số nội dung của Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng (khóa XI).

Đ/c Trần Thanh Khê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW  quán triệt những nội dung cơ bản  NQ Đại hội Đảng bộ Khối lần 2, nhiệm kỳ 2015-2010.
Đ/c Trần Thanh Khê, Ủy viên BTV- Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt những nội dung cơ bản NQ Đại hội Đảng bộ Khối lần 2, nhiệm kỳ 2015-2020.

Kết luận Hội nghị, đ/c Trần Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị TW 12 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần 2, nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng viên trong các Chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ VRG.

Đ/c Trần Ngọc Thuận, UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG kết luận Hội nghị
Đ/c Trần Ngọc Thuận, UV BTV Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy – TGĐ VRG kết luận Hội nghị

Đ/c cũng cho rằng, việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần 2 là đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ VRG.

Đ/c cũng đề nghị các cấp ủy Chi, Đảng bộ tổ chức sinh hoạt phổ biến các nội dung Hội nghị Trung ương 12 (khóa XI) đến các Đảng viên không có điều kiện tham gia học tập để tất cả Đảng viên của Đảng bộ nắm vững được nội dung của Nghị quyết, tạo sự thống nhất tư tưởng, ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ VRG. Trên cơ sở đó vận dụng vào triển khai thực hiện chương trình hành động của các Chi, Đảng bộ một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

Nguyễn Lý