Tạp chí Cao su tăng giá báo, tăng chất lượng nội dung và hình thức

CSVNO – Được sự hỗ trợ của VRG và các đơn vị thành viên, trong hơn 10 năm qua, Tạp chí Cao su VN đã nỗ lực không tăng giá báo, dù chi phí in ấn và phát hành liên tục tăng. Tuy nhiên từ đầu năm 2018 đến nay, giá giấy và mực in tăng hơn 20% đã ảnh hưởng lớn đến công tác xuất bản và phát hành tờ Tạp chí Cao su Việt Nam.

557D3EEA-E234-4D32-8F56-D7CCFB255BEA

Trước tình hình đó, Tạp chí Cao su Việt Nam đã báo cáo Ban lãnh đạo VRG xin chủ trương về việc kiến nghị tăng giá báo kể từ ngày 01/01/2019, và đã được Ban lãnh đạo VRG nhất trí phê duyệt tại Tờ trình số 100/TTr-TCCS ngày 15/10/2018 của Tạp chí Cao su Việt Nam. Cụ thể, giá báo từ năm 2019 như sau:

– Tạp chí Xuân Dương lịch, xuất bản ngày 01/01/2019, giá bán: 18.000 đồng/cuốn

– Tap chí Xuân Âm lịch, xuất bản ngày 01/02/2019, giá bán: 45.000 đồng/cuốn

– Tạp chí Thường kỳ, xuất bản định kỳ ngày 01 và 15 hàng tháng, giá bán: 12.500 đồng/cuốn.

Cùng với việc tăng giá báo, Tạp chí Cao su VN sẽ tăng số trang in 4 màu từ 8 trang lên 16 trang đối với các số báo thường kỳ trong năm (riêng 2 số báo Xuân đều in màu toàn bộ); đồng thời tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng nội dung, hình thức để tờ báo hay và đẹp hơn, nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ thông tin tuyên truyền do VRG giao và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc.

T.S