Đa dạng hình thức khen thưởng thi đua nước rút

CSVN – Để hoàn thành vượt mức kế hoạch (KH) sản lượng năm 2017, các CTCS khu vực Tây Nguyên đã phát động phong trào thi đua nước rút 3 tháng cuối năm với nhiều hình thức khen thưởng phong phú.

Công nhân khai thác Cao su Chư Prông.
Công nhân khai thác Cao su Chư Prông.

Hầu hết các công ty bắt đầu đợt thi đua nước rút từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12. Tuy nhiên, cũng có đơn  vị chọn mốc sớm hơn, bắt đầu đợt thi đua từ ngày 1/9. Ngoài ra, có đơn vị còn phát động nhiều đợt thi đua: 9 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm… với các hình thức khen thưởng định kỳ và đột xuất.

Tại Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum, tính đến cuối tháng 9, khai thác được 86% KH năm. Dự kiến, công ty hoàn thành KH VRG giao 12.800 tấn vào đầu tháng 11 và hoàn thành KH phấn đấu 15.000 tấn vào ngày 15/12. Để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu KH, chính quyền và Công đoàn công ty đã đề ra mức khen thưởng: Nông trường hoàn thành sản lượng hàng tháng vượt từ 5% trở lên được thưởng 10 triệu đồng, từ 3% trở lên thưởng 7 triệu đồng; Đối với cấp tổ đội hoàn thành từ 7% trở lên thưởng 5 triệu đồng, từ 5% trở lên thưởng 3 triệu đồng; Còn đối với cá nhân vượt từ 9% trở lên thưởng 4 triệu đồng, vượt 7% trở lên thưởng 2 triệu đồng.

Công ty Mang Yang khuyến khích tập thể và cá nhân hoàn thành vượt KH, hàng tháng mỗi tổ sản xuất xét chọn một cá nhân để TGĐ và Công đoàn công ty tặng giấy khen và tiền thưởng 400.000 đồng. Tại Công ty Chư Păh hình thức khen thưởng khi kết thúc đợt thi đua nước rút là tập thể nông trường, đội sản xuất 10 triệu đồng;  tập thể tổ 2 triệu đồng và cá nhân 500.000 đồng nếu vượt KH.

Công ty Chư Prông chọn hình thức khen thưởng tập thể hoàn thành KH  sản  lượng trước thời gian 10  ngày,  5 ngày. Đối với cá nhân, khen thưởng cho người hoàn thành trước KH với 3 mức từ 30 ngày, 20 ngày và 10 ngày trở lên.

Gia Linh