Cần nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm Cao su miền Trung

CSVNO – Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Người lao động các công ty cao su khu vực Duyên hải Miền Trung, ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG lưu ý các công ty cần không ngừng đầu tư nâng cấp thiết bị dây chuyền chế biến nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác phân tích thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, đồng thời phải quan tâm hơn nữa đến đời sống việc làm, thu nhập của người lao động.
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG trao bằng khen cho các tập thể Cao su Hương Khê Hà Tĩnh
Ông Nguyễn Tiến Đức, Phó TGĐ VRG trao bằng khen cho các tập thể Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh
[cow_johnson general_float=”center”]Trong các ngày từ 12-14/3, các công ty cao su trực thuộc VRG từ Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động, tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018.[/cow_johnson]

Hội nghị Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa tổ chức vào sáng 12/3. Năm 2017, tổng sản lượng khai thác và thu mua toàn công ty đạt 94,9% kế hoạch điều chỉnh, tổng doanh thu đạt 35,9 tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt 3,5 triệu đồng/người/tháng. Công tác thực hiện đề án tái cơ cấu công ty theo Quyết định số 236/QĐ-HĐTVCSVN của VRG ngày 8/6/2017 đã đạt được một số kết quả như: thực hiện rà soát diện tích cao su kém hiệu quả và báo cáo VRG xem xét chuyển đổi cây trồng khác như cây mía, dứa, keo; tìm kiếm nguồn đầu tư, đối tác để liên kết, hợp tác đầu tư dự án ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tại Hội nghị Công ty MTV Cao su Hà Tĩnh, ông Nguyễn Khánh Toàn, TGĐ Công ty cho biết, năm 2017 thực hiện nhiệm vụ SXKD mặc dù còn nhiều khó khăn như gặp thiên tai, đặc biệt là cơn bão số 10 ảnh hưởng nghiêm trọng nhưng nhờ tinh thần đoàn kết, phấn đấu của đội ngũ cán bộ công nhân viên chức, người lao động, công ty đã sớm ổn định sản xuất và đạt được kết quả khả quan.

Công đoàn Cao su Hà Tĩnh nhận cờ đơn vị xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam
Công đoàn Cao su Hà Tĩnh nhận cờ đơn vị xuất sắc của Công đoàn Cao su Việt Nam

Với tổng diện tích cao su 4.955,82ha trong đó diện tích khai thác 2.053,47ha, công ty đạt sản lượng 1.252,4 tấn, cao su thu mua 98,6 tấn, cao su tiêu thụ 1.070,88 tấn, doanh thu đạt 36, 67 tỷ đồng.

Năm 2018 là năm đầu tiên công ty thực hiện hoạt động theo mô hình là Công ty con của Công ty mẹ cổ phần, công ty thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp theo chủ trương cổ phần hóa chung toàn Tập đoàn đáp ứng với yêu cầu thực tiễn. Theo đó, công ty đề ra giải pháp như nâng cao năng lực quản trị điều hành, tinh giảm bộ máy gián tiếp để ổn định doanh nghiệp, tập trung nguồn lực cho phát triển ngành chính là kinh doanh cao su, kết hợp phát triển tốt các ngành phụ trợ như sản xuất kinh doanh gỗ rừng trồng, đảm bảo sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Chiều ngày 13/3, Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh cũng tổng kết  sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018. Hiện nay tổng diện tích cao su toàn Hương Khê 4.503,07ha trong đó diện tích cao su kinh doanh 336,16ha, diện tích vườn cao su KTCB 4.166,91ha, sản lượng mủ đạt 70 tấn.

ANH BÌNH