Cao su Hương Khê: Nhiều phương án khắc phục khó khăn

CSVN – Trước những khó khăn hiện nay của ngành cao su, theo ông Trần Thanh Hà – TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê – Hà Tĩnh, công ty đã đề ra nhiều phương án phát triển sản xuất bằng mô hìình hộ công nhân (CN), người nhận khoán chăm sóc, bảo vệ vườn cây như: trồng xen các loại cây lương thựực, cây ăn quả, cây nguyên liệu…
Lãnh đạo công ty kiểm tra cây giống trồng mới.
Lãnh đạo công ty kiểm tra cây giống trồng mới.

Ngoài phát triển kinh tế mô hình hộ gia đình, công ty tận dụng đất đai quy hoạch 500 ha để thực hiện dự án phát triển chăn nuôi trên 5.000 con bò thịt, trong đó 300ha trồng cỏ. Dự án nuôi bò thương phẩm sẽ khả thi bởi công ty nhận được sự quan tâm giúúp đỡỡ của tỉnh, các sở, ban, ngành, đặc biệt có sự liên kết giữa công ty với Công ty CP Chăn nuôi Bình Hà. “Họ sẽ giúúp chúúng tôi bao tiêu sản phẩm trọn gói, từ đầu vào đến đầu ra. Nếu dự án này thành công sẽ giải quyết được những khó khăn đang diễn ra trước mắt và lâu dài”, ông Hà nói.

Trước một số vướng mắc hiện nay như: Công tác quản lý, sử dụng đất lâm nghiệp, chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có ý kiến chỉ đạo công ty tăng cường công tác quản lý, sử dụng, bảo vệ đất rừng và đất lâm nghiệp, đất phi nông nghiệp thuộc quyền quản lý của công ty theo quy định hiện hành sử dụng đất đúúng mục đích, có hiệu quả.

Đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm giữa các hộ gia đình lấn chiếm đất; quy hoạch đất, xây dựng trụ sở làm việc cho 4 nông trường: Hương Giang, Phương Điền, Vũ Quang, Sơn Hồng; hoàn thiện hồ sơ, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; ký kết các hợp đồng với các hộ dân nhận khoán chăm sóc, bảo vệ vườn cây cao su.

Ngoài ra công ty có kế hoạch định hướng phát triển cây cao su ổn định, lâu dài; kết hợp trồng và kinh doanh có hiệu quả các loại cây phù hợp theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh. Đặc biệt trong những năm tới phải đưa cây cao su vào khai thác mủ và sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nhằm nâng cao đời sống cho người lao động có việc làm ổn định.

Bài, ảnh: Anh Bình