Khối thi đua Tây Nguyên ký kết 6 nội dung thi đua

CSVNO – Chiều 30/3, tại Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (Khối trưởng), Khối thi đua Tây Nguyên thuộc VRG gồm 13 đơn vị đã tổ chức ký kết giao ước thi đua với 6 nội dung chính.

Lãnh đạo 13 đơn vị thành viên trong Khối thể hiện quyết tâm hoàn thành vượt kế hoạch được giao

6 nội dung chính bao gồm: Quyết tâm phấn đấu hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2022; Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, quy định của Tập đoàn, địa phương; Tập trung xây dựng hệ thống chính trị, tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Làm tốt công tác dân vận, đào tạo, tuyển dụng lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương; Tích cực tham gia công tác từ thiện – xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đứng chân….

Các đơn vị thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2022

Bên cạnh đó, các thành viên trong khối còn tập trung thảo luận các vấn đề quan trọng trong điều hành sản suất, công tác phòng chống dịch Covid -19, hoạt động của các tổ chức đoàn thể, nhất là công tác triển khai phong trào thi đua lao động sản xuất, những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại cần tháo gỡ, thay đổi và bổ sung quy chế để phù hợp với điều kiện cụ thể trong tình hình mới của mỗi đơn vị… Ngoài ra, các đại biểu cũng đề nghị tăng số lượng nhà ở cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn trong khối từ 1 nhà/năm lên 4 – 5 nhà/năm

Ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đại diện Ban Tuyên giáo – Thi đua VRG trình bày ý kiến tại Hội nghị

Việc kiểm tra chéo và giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế giữa các thành viên trong khối cũng được các đại biểu nêu ra, đồng thời cũng đặt ra mục tiêu, quyết tâm tổ chức nhiều hoạt động phong trào dù tình hình diễn biến của dịch Covid -19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, cần chọn lựa các môn thể thao để giao lưu, các nội dung ít người. Các chỉ tiêu đặt ra cần được cụ thể hóa, không đề ra mang tính định tính…

Ông Đặng Ưng – Phó TGĐ Cao su Sa Thầy trao đổi về quy chế trong Khối

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Thanh Phụng – Phó TGĐ VRG đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần xây dựng các quy chế, chỉ tiêu của các đơn vị trong Khối, mặc dù những quy chế này vẫn còn những hạn chế cần tiếp tục bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế và tạo sự công bằng giữa các đơn vị trong khối. Ông Phụng cũng cho rằng, các thành viên cần xây dựng các chỉ tiêu mang tính định lượng để việc chấm điểm được dễ dàng hơn. Mặt khác, những lĩnh vực, nội dung ngành dọc nào nên đưa về các ban của VRG chấm điểm cho các đơn vị, điều này sẽ mang tính khách quan hơn là việc các đơn vị tự chấm. Dự kiến vào tháng 11 hàng năm, Khối sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động của các phong trào thi đua của các thành viên tại Khối trưởng và bàn giao nhiệm vụ Khối trưởng cho Khối phó và bình bầu Khối phó cho năm tiếp theo.

Ông Phạm Đình Luyến – TGĐ Cao su Chư Păh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về các chỉ tiêu kinh tế của Khối năm 2022
VĂN VĨNH