Cao su Chư Prông chăm lo tốt đời sống đồng bào dân tộc

CSVN -Những năm qua, Công ty TNHH MTV Cao su Chư Prông luôn thực hiện chính sách thu hút và sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số.
Lãnh đạo công ty tặng quà cho lao động là đồng bào dân tộc được tuyển dụng vào làm CNcông
Lãnh đạo công ty tặng quà cho lao động là đồng bào dân tộc được tuyển dụng vào làm CN công ty

Đến nay công ty đang tạo việc làm cho 3.154 người, trong đó CN người dân tộc thiểu số là 1.610 người, chiếm 51% tổng số lao động toàn công ty. Tuy nhiên, việc tuyển dụng và sử dụng lao động tại địa phương gặp không ít khó khăn về phong tục tập quán, lối sống, ngôn ngữ…

Để khắc phục, lãnh đạo công ty, nông trường đến từng làng, gặp gỡ các già làng, trưởng thôn để vận động, tuyên truyền về chính sách tuyển dụng lao động vào làm CN cao su. Từ đó, những thói quen, tập tục của người dân địa phương dần thay đổi. Họ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới và tính chất lao động mới, năng suất và chất lượng lao động từng bước được cải thiện. Nhờ tiền lương làm CN, họ đã biết dành dụm để xây nhà, mua sắm vật dụng gia đình, phát triển kinh tế gia đình, có điều kiện cho con cái ăn học…

Công ty đã khoán vườn cây cho CN dân tộc thiểu số với định mức bằng 80% của CN người Kinh, nhưng tiền lương vẫn hưởng 100%. Bên cạnh đó, công ty còn hỗ trợ CN vay vốn phát triển kinh tế gia đình, sửa chữa nhà ở. Đến nay, hầu hết các hộ gia đình CN đồng bào dân tộc có cuộc sống ổn định, không còn CN đói, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm.

Lãnh đạo công ty cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tăng cường tiếp nhận lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở những địa bàn trồng mới. Bên cạnh đó, sẽ tạo điều kiện để CN dân tộc phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, gắn bó với công việc, với công ty

Văn Vĩnh