đồng bào dân tộc

Dân vận khéo ở nông trường xã gào

CSVN – Với trên 90% lao động là đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích trải rộng trên 2 huyện, nhưng nhiều năm qua Nông trường Xã Gào (Cao su Chư Păh) luôn thực

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên chòi gác cháy, anh trực gác liên tục đưa mắt quan sát. Những dãy nhà

“Dân làng mình đã no cái bụng”

CSVN – Từng là xã giàu thứ 2 sau thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai nhưng người dân xã Al Bá cũng có giai đoạn “điêu đứng” vì nông sản mất

Chuyện về một Bàn tay vàng là cử nhân

CSVN – Tốt nghiệp cử nhân ngành Lý luận Chính trị tại Trường Đại học Tây Nguyên, trong khi nhiều bạn bè chọn các thành phố, trung tâm huyện để lập nghiệp thì Rơ Mah

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên chòi gác cháy, anh trực

Tháng ba nơi biên giới

CSVN – Dưới tán lá non, những lao động mới tuyển dụng đang ra sức rèn luyện tay nghề. Trên