Chỉ trồng khi có cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng

Phó TGĐ VRG Lê Minh Châu vừa có văn bản chỉ đạo công tác tái canh trồng mới (TC-TM) 2014 tại các khu vực

Theo đó yêu cầu các đơn vị tuân thủ nghiêm cơ cấu giống theo vùng đã ban hành và các khuyến cáo riêng cho đơn vị. Thực hiện báo cáo nguồn gốc giống và công tác kiểm định thanh lọc cây giống có tầng lá. Chỉ trồng khi có đủ giống theo cơ cấu phù hợp cho từng vùng, cây giống đạt tiêu chuẩn chất lượng, đất đai phù hợp, không chạy theo khối lượng diện tích.

Đối với khu vực Đông Nam bộ, lưu ý không bố trí giống PB 255, RRIV 114 trên các chân đất thấp có mực thủy cấp cao. Chỉ TC –TM khi có đủ giống theo cơ cấu phù hợp cho vùng, cây giống có từ 2 tầng lá trở lên đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đẩy nhanh tiến độ cưa cắt, chuẩn bị đất trồng, đảm bảo đúng thời vụ kết thúc trồng và dặm trước ngày 30/7. Khu vực Tây Nguyên, lưu ý các đơn vị bố trí giống chống chịu gió, phấn trắng cho vùng có cao trình cao lộng gió. Không bố trí trồng giống PB 260 ở vùng có nguy cơ khô hạn hoặc đất kém. Đảm bảo đúng thời vụ kết thúc trồng và dặm trước ngày 30/7.

Tái canh trồng mới cao su
Tái canh trồng mới cao su

Tại Nam Lào, Trung Lào và Campuchia, lưu ý không bố trí giống PB 255, RRIV 114 trên các chân đất thấp có mực thủy cấp cao. Không bố trí trồng giống PB 260 ở vùng có nguy cơ khô hạn hoặc đất kém. Tầm soát loại bỏ các diện tích đất không thích hợp (cát, đá, ngập úng…). Chỉ trồng khi có đủ giống theo cơ cấu phù hợp cho vùng, cây giống có tầng lá (bầu ≥ 1 tầng lá, tum bầu ≥ 2 tầng lá ổn định).

Tại miền núi phía Bắc và Bắc Lào, thực hiện bố trí giống trồng tùy thuộc địa hình, khu vực, tiểu vùng khí hậu của từng lô đồi, hoàn chỉnh sơ đồ thiết kế giống trước khi trồng trên thực địa. Sử dụng giống chịu rét tốt (IAN 873) trồng tại các tiểu vùng có nhiệt độ thấp, các vị trí đặc biệt trong một lô: trên đỉnh đồi, sườn đồi hứng gió lạnh (hướng đông, đông bắc), chân đồi, thung lũng, nơi bị tụ khí lạnh. Chỉ trồng khi có đủ giống theo cơ cấu phù hợp cho vùng, cây giống có tầng lá (bầu ≥ 1 tầng lá, tum bầu ≥ 2 tầng lá ổn định). Đảm bảo đúng thời vụ, các công ty Hà Giang, Yên Bái kết thúc TM và trồng dặm trong tháng 6/2014, Dầu Tiếng – Lào Cai, Sơn La kết thúc trước 15/7, các công ty khác thuộc Tây Bắc và Bắc Lào kết thúc trước 30/7.

P.V