Cụm thi đua số 7 Công đoàn CSVN tổ chức nhiều hoạt động xã hội

CSVNO – Năm 2016, cụm thi đua số 7  Công đoàn CSVN đã thăm và tặng quà cho con của đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền trên 62 triệu đồng; ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ đền ơn đáp nghĩa, đồng bào bị lũ lụt với số tiền trên 221 triệu đồng, tặng 2 căn nhà tình nghĩa có giá trị 140 triệu đồng.
Quang cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết Cụm thi đua số 7 Công đoàn CSVN

Ngày 2/12, tại Công ty CP KCN Hố Nai, Cụm thi đua số 7 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua Công đoàn năm 2016, đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm 2017. Tham dự hội nghị có đại diện ban lãnh đạo 8 đơn vị trong khối sản xuất kinh doanh lĩnh vực khu công nghiệp, đầu tư hạ tầng, tư vấn, thi công, xây dựng, dịch vụ, và du lịch.

Tại Hội nghị, ông Huỳnh Hữu Tín –  Phó TGĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, đơn vị cụm trưởng đã báo cáo sơ bộ tình hình sản xuất cũng như công tác thi đua khen thưởng năm 2016. Theo đó, hầu hết các đơn vị thành viên trong cụm đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, năm 2016 tổng doanh thu toàn cụm đạt 2.006 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 226 tỷ đồng, thu nhập bình quân 6,6 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, các đơn vị như Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty CP Kho vận và DVHH Cao su, ; Công ty CP Xây dựng Địa ốc Cao su hoàn thành sớm các chỉ tiêu đã đề ra.

Ông Huỳnh Hữu Tín -  Phó TGĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, đơn vị cụm trưởng đã báo cáo
Ông Huỳnh Hữu Tín – Phó TGĐ Công ty CP KCN Nam Tân Uyên (đứng), đơn vị cụm trưởng báo cáo tại Hội nghị

Cũng tại đây, Hội nghị đã thông qua kết quả chấm điểm và thống nhất đề nghị danh hiệu khen thưởng  của các đơn vị trong cụm. Theo đó đơn vị Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty CP Kho vận và DVHH Cao su, Công ty CP Xây dựng Địa ốc Cao su nhận cờ thi đua năm 2016 của Công đoàn Cao su VN.

Cũng tại đây, các thành viên trong cụm đã bầu ra cụm trưởng, cụm phó cho năm 2016. Theo đó, Công ty CP Khu công nghiệp Hố Nai đảm nhiệm cương vị cụm trưởng, cụm phó được giao cho Công ty CP đầu tư Sài Gòn VRG.

                                                                                                           Ng. Cường