Các kỳ Đại hội đại biểu Công đoàn cao su Việt Nam (thời kỳ 1975 đến nay)

Ban chấp hành Công đoàn Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2018 ra mắt Đại hội lần thứ VII

Đại hội năm 1979

Đại hội đại biểu Công đoàn Cao su Việt Nam (CĐ CSVN) (thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp Việt Nam) được tổ chức ngày 16/5/1979 tại tỉnh Tây Ninh. Tham dự Đại hội có 165 đại biểu đại diện cho các Công đoàn quốc doanh cao su các tỉnh. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành (BCH) CĐ CSVN do đ/c Hoàng Thiện Tâm (Tư Mỹ) làm Thư ký.

Đại hội lần thứ I (nhiệm kỳ 1983 – 1988)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ I (thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam) được tổ chức tại Khu văn hóa Suối Tre (Công ty Cao su Đồng Nai) từ ngày 21 – 23/3/1983. Tham dự đại hội có 203 đại biểu Công đoàn các công ty cao su ở Đồng Nai, Sông Bé, Tây Ninh, Đắk Lắk… Đại hội bầu ra BCH CĐ CSVN do đ/c Đoàn Văn Dân làm Thư ký.

Đại hội lần thứ II (nhiệm kỳ 1988 – 1993)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ II (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức tại Khu văn hóa Suối Tre (Công ty Cao su Đồng Nai) từ ngày 25 – 27/7/1988. Tham dự đại hội có 202 đại biểu Công đoàn các công ty cao su thuộc Tổng Công ty Cao su Việt Nam. Đ/c Đoàn Văn Dân được bầu làm Chủ tịch CĐ CSVN. Đến tháng 4/1991, đ/c Đoàn Văn Dân được cử làm Giám đốc Công ty Cao su Dầu Tiếng. BCH CĐ CSVN bầu đ/c Đặng Thành Công làm Chủ tịch CĐ CSVN.

Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 1993 – 1998)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ III (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức tại TP.Vũng Tàu trong 2 ngày 7 – 8/5/1993. Tham dự đại hội có 250 đại biểu đại diện cho 39 Công đoàn các đơn vị thành viên. Đại hội đã bầu BCH CĐ CSVN gồm 27 thành viên do đ/c Đặng Thành Công làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ IV (nhiệm kỳ 1998 – 2003)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ IV (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức tại TP HCM trong 2 ngày 19 – 20/5/1998. 250 đại biểu đại diện cho 36 tổ chức Công đoàn thành viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH Cao su Việt Nam do đ/c Đặng Thành Công làm Chủ tịch. Tháng 4/2001, đ/c Đặng Thành Công nghỉ hưu, đ/c Lê Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch CĐ CSVN.

Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2003 – 2008)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ V (nhiệm kỳ 2003-2008), (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức trong 2 ngày 26 – 27/6/2003 tại TP. HCM. 300 đại biểu đại diện cho 39 tổ chức Công đoàn thành viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH CĐ CSVN gồm 37 thành viên, do đ/c Lê Thanh Bình làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VI (nhiệm kỳ 2008 – 2013)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ VI (nhiệm kỳ 2008-2013), (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức trong 2 ngày 6 -7/5/2008 tại TP.HCM. 350 đại biểu đại diện cho 47 tổ chức Công đoàn thành viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH CĐ CSVN gồm 37 thành viên, do đ/c Lê Thanh Bình làm Chủ tịch. (Từ năm 2011, đ/c Võ Sỹ Lực thay đ/c Lê Thanh Bình làm Chủ tịch CĐ CSVN).

Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013 – 2018)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ VII (nhiệm kỳ 2013-2018), (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức tại TP.HCM trong 2 ngày 12 – 13/3/2013. 328 đại biểu đại diện cho 62 tổ chức Công đoàn thành viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH CĐ CSVN gồm 39 thành viên, do đ/c Phan Mạnh Hùng làm Chủ tịch.

Đại hội lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018 – 2023)

Đại hội đại biểu CĐ CSVN lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018-2023), (thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) được tổ chức tại TP. HCM trong 3 ngày từ ngày 20 – 22/3/2018. 258 đại biểu đại diện cho 62 tổ chức Công đoàn thành viên về dự đại hội. Đại hội đã bầu BCH CĐ CSVN gồm 41 thành viên, do đ/c Phan Mạnh Hùng làm Chủ tịch. Ngày 1/7/2023, đ/c Huỳnh Kim Nhựt – Phó TGĐ VRG làm Chủ tịch thay đ/c Phan Mạnh Hùng nghỉ hưu theo chế độ.

(TỔNG HỢP)