kinh tế phụ

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng xen canh trên vườn cao su, còn NLĐ cũng chủ động tìm kiếm hình thức

Chủ tịch Công đoàn bộ phận làm kinh tế giỏi

CSVN – Trăn trở với mức lương thấp của công nhân XDCB, Nguyễn Văn Ngọc Minh mạnh dạn trồng các loại cây ngắn ngày xen canh trong vườn cao su, cải thiện đời sống, đồng thời còn hướng dẫn cho đồng nghiệp cùng

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng xen canh trên vườn cao

Đẩy mạnh tăng gia

CSVNO – Thời buổi khó khăn, doanh nghiệp thì tạo mọi điều kiện tốt nhất để người công nhân trồng