Tổ chức tốt ăn giữa ca trong ngày kỷ niệm 85 năm

CSVNO – Trong thông báo liên tịch ngày 15/10 về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành Cao su, VRG và CĐ CSVN yêu cầu các đơn vị có kế hoạch hỗ trợ thêm và tổ chức tốt bữa ăn giữa ca trong ngày 27/10/2014, ngày diễn ra lễ kỷ niệm 85 năm.
VRG và Công đoàn CSVN yêu cầu các đơn vị quan tâm đến người CN trong ngày kỷ niệm truyền thống ngành. Ảnh: Vũ Phong
VRG và Công đoàn CSVN yêu cầu các đơn vị quan tâm đến người CN trong ngày kỷ niệm truyền thống ngành. Ảnh: Vũ Phong

Điều này căn cứ vào tình hình cụ thể của từng đơn vị, đồng thời xem xét lại nguồn quỹ hiện có của đơn vị và Công đoàn nhằm tạo không khí phấn khởi, tự hào trong CNVC LĐ trên tinh thần vui tươi, hân hoan và tiết kiệm.

Ngoài ra, lãnh đạo VRG và CĐ CSVN yêu cầu các đơn vị tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt kế hoạch SXKD, đặc biệt là đợt thi đua nước rút nhằm hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm 2014, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 85 năm truyền thống Ngành cao su VN.

Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình tại địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về 85 năm truyền thống ngành gắn với đặc điểm của từng đơn vị.

Thực hiện xanh, sạch đẹp trong khuôn viên cơ quan, từ văn phòng công ty đến các nông trường, đội, tổ, bảo vệ cơ quan, vườn cây, nhà máy, xí nghiệp an toàn tuyệt đối, tổ chức treo băng rôn, pano khẩu hiệu chào mừng sự kiện 85 năm.

 Ngoài ra cần triển khai các hoạt động VHVN – TDTT chào mừng 85 năm truyền thống ngành.

Quỳnh Mai