kinh tế gia đình

Làm giàu trên đất cao su

CSVN – Với 13 ha cao su, năm 2019, dù giá bán mủ cao su thấp nhưng thu vẫn đạt 300 triệu đồng, một ha cây ăn trái có múi thu về 200 triệu đồng,

Cách tốt để cải thiện cuộc sống

CSVN – Xoay sở với đồng lương ít ỏi, nhiều công nhân (CN) đã không thể bám trụ nổi với nghề. Trong tình hình ấy, phát triển kinh tế gia đình là cách tốt để

Kinh tế gia đình nơi vùng đất khó

CSVN – Không chỉ tạo việc làm ổn định cho người dân địa phương, Công ty CPCS Bảo Lâm (TCT CS Đồng Nai) còn hỗ trợ đất cho NLĐ phát triển kinh tế hộ gia

Làm giàu trên đất cao su

CSVN – Với 13 ha cao su, năm 2019, dù giá bán mủ cao su thấp nhưng thu vẫn đạt 300 triệu đồng, một ha