Kiến nghị phát triển lĩnh vực nông nghiệp ngoài cao su

CSVNO – Đây là kiến nghị của ông Trần Ngọc Thuận – Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG tại buổi làm việc với  Văn phòng Trung ương Đảng do đồng chí Trần Thanh Bình – Phó chánh Văn phòng làm trưởng đoàn, vào ngày 21/9.
Văn phòng
Văn phòng TW Đảng làm việc với VRG

Bên cạnh  báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của VRG với đoàn làm việc trong thời gian qua, Bí thư Đảng ủy, TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận đã có những đề xuất, kiến nghị về cơ chế chính sách hỗ trợ ngành cao su vượt qua giai đoạn khó khăn: Với quỹ đất lớn, có điều kiện địa hình, thổ nhưỡng khác nhau, để phát huy cao nhất hiệu quả sử dụng đất, VRG kiến nghị ngoài cây cao su, được phát triển các cây trồng, vật nuôi khác phù hợp với sinh thái từng khu vực, đặc biệt là lĩnh vực Nông nghiệp công nghệ cao. Kiến nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh chính: “Trồng, chế biến và kinh doanh cao su”, bổ sung thêm “các loại cây trồng nông, lâm nghiệp khác; chăn nuôi gia súc và đầu tư nông nghiệp công nghệ cao”.

Đ/c
Đ/c Trương Thị Huế Minh – Phó Ban Tuyên giáo, Chánh Văn phòng Đảng ủy VRG báo cáo kết quả họat động SXKD của VRG

Các cấp chính quyền địa phương quan tâm thúc đẩy tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét và chỉ thu hồi diện tích đất cao su để chuyển sang mục đích khác khi thật sự cần thiết (như phúc lợi xã hội) để tránh ảnh hưởng đến quy mô quản lý của Tập đoàn.

Chế biến gỗ và ngành công nghiệp cao su trong giai đoạn qua Tập đoàn đã có những bước phát triển phù hợp, tỷ trọng 2 nhóm ngành nghề này trong doanh thu, lợi nhuận của Tập đoàn ngày càng tăng và dự kiến giai đoạn 2016 – 2020 sẽ là giai đoạn phát triển nhanh hơn. Do vậy kiến nghị được tập trung nguồn lực để phát triển lĩnh vực hoạt động này.

Xem xét đưa doanh thu thanh lý gỗ cao su được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp như từ hoạt động trồng và chế biến cao su. Ngoài ra thu nhập từ thanh lý cao su được xếp vào thu nhập khác nên khi tính doanh thu để xác định năng suất lao động để tính lương không có khoản thu nhập này làm thiệt thòi cho người lao động, kiến nghị được hạch toán vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hiện nay đã có nhiều chính sách hỗ trợ cho Nông nghiệp, Nông thôn; VRG kiến nghị, được lồng ghép việc thực hiện dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương để giảm vốn đầu tư.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình
Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình đáng giá cao những nỗ lực của VRG trong thời gian qua.

Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Trần Thanh Bình đánh giá cao những nỗ lực vượt khó của VRG trong thời gian qua, VRG không chỉ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh có lãi, mà còn làm tốt công tác an ninh quốc phòng, an sinh xã hội… nhất là ở vùng sâu vùng xa. Vị thế của cây cao su tương đối đặc biệt, hầu hết các tuyến biên giới đều là cao su. trong thời gian tới, VRG cần năng động, nhạy bén, quyết liệt trong điều hành kinh tế theo cơ chế thị trường, nỗ lực hoàn thành cổ phần hóa theo lộ trình của Chính phủ. Văn phòng Trung ương Đảng sẽ báo cáo Bộ Chính trị và tích cực hỗ trợ VRG về cơ chế chinh sách như các đề xuất, kiến nghị.

Đồng chí Trần Thanh Bình cho biết, năm 2016, Văn phòng Trung ương Đảng có chuyên đề khảo sát về cây công nghiệp vùng Đông Nam bộ tại VRG và các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Tây Ninh để tham mưu Bộ Chính trị chỉ đạo xây dựng chính sách phát triển cây công nghiệp. Vì vậy, đoàn đề nghị VRG thảo luận về thực trạng sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm cao su tại vùng Đông Nam bộ; những khó khăn trong giai đoạn cổ phần hóa; giải pháp tháo gỡ khó khăn khi giá cao su giảm mạnh.

Ngọc Cẩm. Ảnh: Tùng Châu