phát triển cao su

VRG sẵn sàng tham gia REDD+

CSVN – Theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 về Chương trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng cacbon

Thành lập Ban tư vấn Phát triển Ngành Cao su

CSVNO – Ban là đơn vị tư vấn của Hiệp hội Cao su VN (VRA) về những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của VRA, giúp ngành cao su phát triển. TS Trần Thị Thúy Hoa, nguyên Tổng thư

Đại biểu Quốc hội nói về cây cao su

CSVN Xuân – Tại các kỳ họp Quốc hội (QH) khóa XIII diễn ra trong năm 2014 và những phiên thảo luận ở tổ cũng như trả lời báo chí, nhiều đại biểu QH đã

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su tại Nghệ An của Công ty CP Đầu tư Phát triển Cao su Nghệ An

VRG sẵn sàng tham gia REDD+

CSVN – Theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 về Chương trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su tại Nghệ An của Công

VRG sẵn sàng tham gia REDD+

CSVN – Theo Quyết định 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 về Chương trình quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông

Chậm, nhưng chắc

Đó là khẳng định của TGĐ VRG Trần Ngọc Thuận, khi đề cập đến dự án phát triển cao su