VRG tặng cờ thi đua cho 3 tập thể Cao su Lộc Ninh

CSVNO – Vừa qua, vào các ngày 13, 20 và 27/4,  3 Khối thi đua thuộc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2017, phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2018.
Khối số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018
Khối số 1 ký kết giao ước thi đua năm 2018

Nội dung chương trình hội nghị gồm tổng kết đánh giá những kết quả đạt được trong phong phong trào thi đua lao động sản xuất của từng đơn vị và hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT của toàn khối. Bên cạnh đó hội nghị đã tập trung thảo luận và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

Ông Nguyễn Văn Long – Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT công ty thừa ủy quyền của Tập đoàn trao Cờ thi đua xuất sắc cho NT III, trao Bằng khen cho 02 tập thể NT VI, NT VII thuộc Khối số 2.
Ông Nguyễn Văn Long – Phó TGĐ, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT công ty thừa ủy quyền của VRG trao Cờ thi đua xuất sắc cho NT III, trao Bằng khen cho 2 tập thể NT VI, NT VII thuộc Khối số 2.

Với những thành tích xuất sắc trong hoạt động khối thi đua năm 2017, VRG tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể dẫn đầu là Nông trường II (Khối số 1), Nông trường III (Khối số 2), Xí nghiệp CKCB Lộc Hiệp (Khối số 3);  tặng Bằng khen cho 6 tập thể Nông trường IV, VI, VII, VIII, Xí nghiệp Xây lắp và Bệnh viện Đa khoa.

NGUYỄN HỮU NHÂN