Ông Nguyễn Ngọc Mùi được bổ nhiệm chức vụ TGĐ Cao su Bình Thuận

CSVNO – Ngày 6/9, tại Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ Công ty TNHH MTV Cao su Bình Thuận, VRG đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Chủ tịch HĐTV công ty.

Ông Trần Công Kha – Chủ tịch HĐQT VRG trao quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV công ty cho ông Hà Văn Khương thay ông Nguyễn Ngọc Đại (nghỉ hưu theo chế độ)

Theo đó, VRG trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên công ty đối với ông Hà Văn Khương – Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn.
Ông Nguyễn Ngọc Đại – Nguyên Chủ tịch HĐTV công ty, sau 36 năm công tác và cống hiến cho công ty đã nhận quyết định nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH từ ngày 1/9/2022.

Ông Nguyễn Ngọc Mùi nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ TGĐ công ty

Ông Nguyễn Ngọc Mùi – Thành viên HĐTV, Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty kể từ ngày 1/9/2022 thay cho ông Nguyễn Văn Thanh – Nguyên Tổng giám đốc công ty nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH  từ ngày 1/8/2022.

Lãnh đạo Tập đoàn, công ty chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ

THANH VŨ