Nông trường Bình Minh, Cao su Bình Long: Thu nhập bình quân gần 12,5 triệu đồng/người/tháng

CSVNO – Sáng ngày 28/12, 110 đại biểu ưu tú đại diện cho 281 công nhân lao động Nông trường Bình Minh, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long đã tham dự Hội nghị người lao động nhằm đánh giá, tổng kết việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Hữu Tú – Thành viên HĐTV, Phó Tổng Giám đốc công ty dự, chỉ đạo hội nghị.

Nông trường nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Danh Siêu – Phó Giám đốc nông trường cho biết, đơn vị được công ty giao quản lý 1.607,4ha, trong đó diện tích vườn cây kinh doanh 1.236,7ha. Kế hoạch khai thác công ty giao 2.070 tấn, nông trường thực hiện 2.283 tấn, vượt 10,29% kế hoạch. Năng suất vườn cây bình quân 2,046 tấn/ha, năng suất lao động bình quân 11,137 tấn/người/năm. Tiền lương bình quân 10,74 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Các tập thể, cá nhân xuất sắc nhận bằng khen của VRG

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất thông qua các chỉ tiêu chủ yếu: kế hoạch công ty giao 2.220 tấn, phấn đấu khai thác 2.331 tấn (tương đương 105%), năng suất vườn cây trên 2 tấn/ha, năng suất lao động trên 11 tấn/người/năm; tiền lương bình quân 10,8 triệu đồng/người/tháng, thu nhập bình quân 12,5 triệu đồng/người/tháng.

Các tập thể, cá nhân nhận giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên công ty

Tại hội nghị, những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước đã được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh Bình Phước, VRG, Công đoàn, Đoàn Thanh niên công ty khen thưởng.

NGUYỄN BẢO