chuyển chế độ cạo

Cạo D4 thể hiện sự vượt trội

CSVN – Tại Hội nghị Người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang năm 2016, Phòng Kỹ thuật công ty đã có bài tham luận về công tác cạo D4 được rất nhiều đại

Mạnh dạn chuyển sang cạo D4 từ năm 2015

CSVN – Tại cuộc họp giao ban TGĐ VRG đầu năm 2015, vào ngày 24/2, lãnh đạo VRG giao Ban Quản lý Kỹ thuật có chỉ đạo cụ thể việc áp dụng chế độ cạo D4