Cao su Bà Rịa: Ưu tiên đảm bảo thu nhập, giữ chân người lao động

CSVN – Những năm gần đây, mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá mủ xuống thấp, mặt khác cạnh tranh lao động với các công ty, KCN trên địa bàn, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã cố gắng cắt giảm các chi phí nhưng vẫn ưu tiên đảm bảo thu nhập để giữ chân NLĐ.
Ảnh: Phan Thắng.
Ảnh: Phan Thắng.
Chú trọng chất lượng sản phẩm

Năm 2019, công ty gặp rất nhiều khó khăn trong SXKD, nhưng nhờ sự lãnh đạo linh hoạt, kịp thời của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, nhờ sự đồng tâm nhất trí của tập thể NLĐ, cố gắng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, nên công ty đã tổ chức sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, khai thác đạt kế hoạch sản lượng; ổn định thu nhập và đời sống cho NLĐ.

Các chế độ chính sách đối với NLĐ được thực hiện đúng quy định. Công ty cũng tiếp tục duy trì các khách hàng truyền thống, tìm kiếm thêm khách hàng mới, thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Chú trọng đến chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu, công tác vệ sinh công nghiệp và xử lý nước thải – khí thải trong chế biến đảm bảo các tiêu chuẩn của Nhà nước.

Diện tích vườn cây khai thác của công ty chiếm 74,4% tổng diện tích vườn cây; Thời tiết trong năm diễn biến phức tạp, cây gãy đổ do giông gió, bệnh hại phát sinh nhiều trên vườn cây, tình trạng thiếu lao động… đã ảnh hưởng nhiều đến năng suất và sản lượng chung của công ty.

Công ty và các đơn vị cơ sở đã phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương trong việc bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm mủ cao su, tuy nhiên tình hình trộm cắp mủ, phá hoại vườn cây vẫn còn xảy ra. Giá bán cao su trên thị trường vẫn ở mức thấp, lượng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của công ty. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực cố gắng, công ty đã hoàn thành và vượt KH, phát triển sản xuất, đảm bảo đời sống thu nhập ổn định cho NLĐ.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ

Đi đôi với việc lãnh đạo SXKD, công ty luôn quan tâm lãnh đạo chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty đã ổn định việc làm và thu nhập cho hơn 1.542 lao động. Tiền lương bình quân trên 9,4 triệu đồng/người/tháng; Thu nhập bình quân của NLĐ ổn định ở mức 10,170 triệu đồng/người/tháng.

Theo lãnh đạo công ty, do giá mủ xuống thấp, xu hướng chuyển dịch lao động với các công ty, KCN trên địa bàn, để ổn định sản xuất, công ty có chủ trương cắt giảm các chi phí không cần thiết, ưu tiên trả lương cho NLĐ để giữ chân công nhân, đảm bảo đời sống ổn định cho NLĐ. Các chế độ chính sách của NLĐ được công ty quan tâm thực hiện đúng quy định của Nhà nước.

Năm 2020, toàn thể công ty quyết tâm hoàn thành kế hoạch khai thác sản lượng đạt 10.200 tấn; Chế biến 14.600 tấn; Thu mua 1.400 tấn; Công ty phấn đấu tiêu thụ 11.600 tấn mủ cao su, trong đó xuất khẩu 4.000 tấn, còn lại tiêu thụ trong nước. Tổng doanh thu đạt trên 421 tỷ đồng; Nộp ngân sách trên 33 tỷ đồng. Tiếp tục giữ mức thu nhập ổn định, đảm bảo các chế độ chính sách đầy đủ để giữ chân NLĐ.

SƠN HÀ