Tiếp tục triển khai chế độ cạo D4

CSVN – Với mục tiêu nâng cao năng suất lao động và giảm giá thành trong năm 2016, VRG yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai chế độ cạo nhịp độ D4 và tổ chức khảo nghiệm chế độ cạo với nhịp độ thấp trên vườn cây kinh doanh từ năm 2016 trở đi.
Ảnh: Vũ Phong
Ảnh: Vũ Phong

Cụ thể như sau: Triển khai chế độ cạo D4 trên 100% diện tích mở mới 2016 và đã mở cạo năm 2015. Nhân rộng diện tích áp dụng chế độ cạo D4 trên các diện tích kinh doanh khác, tùy điều kiện của công ty, trong đó ưu tiên diện tích vườn cây chuyển mặt cạo từ BO1 sang BO2 (năm cạo thứ 5-6 nhóm 1) và các diện tích chuyển cạo úp HO1 (nhóm 2); chủ động chuyển chế độ cạo với nhịp độ D4 đối với các diện tích đang khai thác thuộc nhóm I (tuổi cạo từ năm 1 – 10).

Ngoài ra từng đơn vị bố trí khảo nghiệm các chế độ cạo nhịp độ thấp khác (D5, D6…) có so sánh hiệu quả với D3, D4.

P.V