Năm mới chúc ngành thắng lợi

Ảnh: Bùi Thái Dũng
Ảnh: Bùi Thái Dũng

NĂM nay kỳ vọng ước mong

MỚI thêm vàng trắng thành công rạng ngời

CHÚC cho tất cả yêu đời

NGÀNH ta thắng lợi người người ấm no

CAO lên giá mủ khỏi lo

SU hào – rau – quả sẽ cho được mùa

VỮNG tin không sợ mất – thua

MẠNH khỏe kể cả già nua cũng mừng

THĂNG bình non nước tưng bừng

HOA xuân thắm sắc ngát lừng tỏa hương

THẮNG to từ các nông trường

LỢI nhuận tăng trưởng – tự  cường vương lên…

Lê Thanh Sơn